Caroline Klintborg lämnar vinteryran för att utveckla samarbete i Sydafrika

Under en dryg vecka i januari-februari lämnar Caroline Klintborg vintersverige för att besöka tre universitet i Sydafrika. Tillsammans med ett par kollegor från Högskolan Väst ska de utveckla ett internationellt samarbete inom lärarutbildningen och påbörja en gemensam medelansökan inför 2025.

Caroline Klintborg
Caroline Klintborg. Foto: Privat.

Den 26 januari åker Caroline Klintborg till Sydafrika tillsammans med kollegorna Kerstin von Brömssen och Karin Flensner från Högskolan Väst. Syftet med besöket är att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt samarbete kring lärarutbildningen och undervisning i frågor om religion och religiös mångfald för hållbar social utveckling. 

Deras vistelse börjar med ett besök i Sydafrikas huvudstad Pretoria och University of Pretoria, sedan tillbringar de några dagar i staden Polokwane och besöker University of Limpopo och University of Venda.

Resan och vistelsen i Sydafrika finansieras av pengar för forskningsinitiering från The South Africa-Sweden University Forum (SASUF). Det övergripande syftet med den verksamheten är att stärka banden mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation.

– Det känns jättespännande att få åka till Sydafrika och träffa våra kollegor där. Det är framför allt Kerstin von Brömssens förtjänst att vi kan åka dit. Hon har under flera år byggt upp kontakterna i Sydafrika, och sedan en tid har även jag blivit inbjuden att samarbeta i projektet, berättar Caroline.

 

Hoppas få nya perspektiv på lärarutbildningen

– Under vår dryga vecka där kommer vi att lägga grunderna för hur en gemensam forskningsansökan skulle kunna se ut. Det vi tillsammans skulle vilja utforska är bland annat hur undervisningen i religionskunskap påverkats i ett historiskt, politiskt och ekonomiskt perspektiv – och jämföra detta mellan våra båda länder.

– Sydafrika är ett intressant land att jämföra oss med. Vi är länder med olika förutsättningar, samtidigt som vi strävar mot gemensamma mål som likvärdig utbildning och hållbar utveckling. Det hoppas vi ska ge oss nya perspektiv på lärarutbildningen.

 

Nästa steg

– När vi kommer hem igen ska vi fortsätta arbetet med ansökan. Men då får de mesta kontakterna ske via mejl och Zoom-möten. Vi ska bland annat förbereda seminarier, workshops och diskutera olika aspekter av religion och religionskunskapsundervisning som kan vara av intresse att undersöka i vårt forskningsprojekt. Vi ska också fortsätta gå igenom metoder och policys för undervisning i religionskunskap i svensk och sydafrikansk undervisning och utbildning.

– Redan i maj har vi planerat att kollegorna från Sydafrika ska komma till oss i Sverige. Då kommer de att stanna en vecka i samband med SASUF:s konferens i Malmö. Finansieringen från SASUF räcker även till detta besök. Då ska vi förhoppningsvis ha kommit en bra bit på väg med ansökan. Planen är att den ska vara helt klar till ansökningsperioden våren 2025. 

– Vi har dessutom nyligen sökt extra pengar för att våra kollegor från Sydafrika ska kunna gästa också oss vid Stockholms universitet. Vi håller tummarna för att det går i lås. Då får fler vid institutionen en chans att möta dem.