Forskarskola lider mot sitt slut: Flerspråkighet som tillgång och utmaning

Höstterminen 2018 startade en ny forskarskola för lärarutbildare. De följer ett fyraårigt forskningsprogram med inriktning mot språkdidaktik. Temat är svenska och engelska i ett flerspråkighetsperspektiv. Nu lider utbildningen mot sitt slut för de flesta av doktoranderna. En av dem disputerar redan i maj.

Solnedgång vid Tylösand

– Flerspråkighet har länge varit ett omdebatterat ämne, säger Camilla Bardel som är koordinator för forskarprogrammet. Hur ska man ta vara på flerspråkighet? Hur fungerar modersmålsundervisning? Och hur hanterar man flerspråkighet på bästa sätt i skolan? Det är exempel på frågor som engagerar många.

– När Vetenskapsrådet under våren 2017 utlyste medel för forskarskolor för lärarutbildare var vi några kollegor från Stockholms, Göteborgs och Umeå universitet som bestämde oss för att söka, berättar Camilla Bardel. Vi brainstormade och lade ner en hel del tid på att göra en riktigt bra ansökan om flerspråkighet. Hösten 2017 blev den beviljad.

 

Många entusiastiska lärarutbildar

– Efter att ansökan blivit beviljad blev det en ordentlig rivstart och vi fick snabbt annonsera efter doktorander. Vi fick gensvar från flera intresserade och entusiastiska lärarutbildare, vilket var jättekul, säger Camilla Bardel. De flesta var lite äldre med mycket kompetens och erfarenhet i bagaget. Det bidrog till att de kunde ta sig an uppdraget med stort fokus och målmedvetenhet.

– I forskningsprogrammet deltar totalt nio doktorander från Stockholms, Göteborgs och Umeå universitet, berättar Camilla Bardel. Alla fokuserar på olika frågeställningar inom området språkdidaktik och framför allt på svenska och engelska i ett flerspråkighetsperspektiv. Från SU deltar Anna-Marie Csöregh, Marcus Warnby och Sara Snoder. Anna-Marie disputerar i höst och Marcus och Sara planerar disputation runt årsskiftet.

Deltagare i forskarprogrammet SEMLA
I augusti 2018 startade forskarskolan SEMLA och entusiastiska doktorander samlades för uppstart tillsammans med styrgruppen.
 

Öppen presentation för alla intresserade

– När alla är klara med sina disputationer ska vi skriva en rapport till Vetenskapsrådet med sammandrag från resultaten doktoranderna kommit fram till. En längre rapport kommer förmodligen också att ges ut som en bok, berättar Camilla Bardel. Som avslutning kommer vi även att bjuda in till ett symposium som är öppet för alla intresserade.

– Vi hoppas att så många som möjligt ute på fältet ska kunna dra nytta av den forskning doktoranderna gjort, säger en entusiastisk Camilla Bardel. Det här är viktiga och komplexa frågor som har en stor inverkan på den svenska skolan. Det är en form av vidareutbildning för de lärarutbildare som ingått i forskningsprogrammet. De får en akademisk utbildning och lär sig att forska men de kommer också att få en utökad verktygslåda så att de till exempel bättre kan handleda studerande som är på väg ut i yrkeslivet. Vi får möjlighet att öka forskningens betydelse för lärarutbildningen och stärka den akademiska kompetensen i ett bredare perspektiv.

 

Mer information

Vi kommer att följa vad som händer i kommande nyhetsbrev. Här kan du läsa mer om SEMLA - Forskarskola i lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska