IÄD vinner anbud om unikt forskningssamarbete med Ronneby kommun

Från och med januari 2023 startar ett nytt unikt forsknings- och utvecklings-projekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet. Syftet är att utveckla didaktiska verktyg och modeller för förskollärare, lärare och rektorer. Projektet omfattar 4,5 miljoner kronor och kommer att pågå i tre år.

Cecilia Caiman, projektledare
Cecilia Caiman, projektledare. Foto: Privat.

– Att en kommun efterfrågar vetenskaplig kompetens inom det didaktiska fältet och vill göra en sån här stor satsning har kanske aldrig hänt förut, säger projektledare Cecilia Caiman vid Institutionen för ämnesdidaktik. Ronneby kommun står för hela finansieringen och vi vann anbudet i konkurrens med andra universitet. Det här känns otroligt stort och vi är enormt glada!

– Syftet med projektet är att utveckla det didaktiska arbetet i förskola och skola inom hållbar utveckling, inkludering och digitalisering – och det gör vi genom praktiknära forskning. Vi kommer tillsammans med lärare, förskollärare, rektorer och annan personal i Ronneby kommun att arbeta med både befintliga didaktiska modeller och samtidigt utveckla nya tillsammans. Vi kommer att ha ett mycket nära och tajt samarbete, där vi utgår från den profession och förutsättningar som finns i kommunen. Det ska bli spännande att skruva och vässa deras  didaktiska skicklighet ytterligare, givetvis utifrån lärarna och förskollärarnas verkliga problem och utmaningar!  

– Ronneby kommuns ambition med satsningen är också att vidareutveckla samverkan mellan förskolorna och skolorna i kommunen, berättar Cecilia Caiman.  Detta är ett fantastiskt mål och samtidigt en utmaning värd namnet. Skolformerna har som bekant olika förutsättningar och syften. Men för barnen och elevernas bästa, behöver samverkan och nya allianser mellan förskola och skola upprättas. Modigt av kommunen att ta sig an utmaningen!

– Jag ser så fram emot att få sparka i gång i det här projektet efter årsskiftet. Och jag hoppas att det kanske kan bli startpunkten på något nytt. Tänk om fler kommuner skulle bli inspirerade till att ta liknande initiativ och nyttja forskningens expertis inom didaktik. Genom att driva praktiknära forskning blir det möjligt att stärka, fördjupa och precisera förskollärarna och lärarnas professionsvetenskap i didaktik och förskoledidaktik.

 

Projektgruppen

Projektgruppen består av projektledare Cecilia Caiman, Susanne Kjällander och Eva Norén från Stockholms universitet, Farzaneh Moinian, Uppsala universitet, samt av verksamhetschefen för grundskola Charlotte Kansikas och verksamhetschefen för förskola Anncharlotte Wernered.