Inger Lindberg får Svenska Akademiens språkvårdspris

Professor emerita Inger Lindberg vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet, får Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Inger Lindberg
Inger Lindberg.

Svenska Akademien har beslutat tilldela Inger Lindberg Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård för år 2022. Prissumman är på 80 000 kronor.

Svenska Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier. De flesta är, i linje med uppdraget, avsedda att främja det svenska språket och litteraturen.

Inger Lindberg, född 1947 och bosatt i Stockholm, är professor emerita i tvåspråkighet vid Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning har, allt sedan disputationen, omfattat olika aspekter av andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. Hon har handlett många doktorander och författat ett stort antal verk och artiklar inom sitt fält, exempelvis Språka samman! Om samtal och samarbete i språkundervisning (1996, rev. uppl. 2005). Nämnas bör bland mycket annat även hennes redaktörskap (tillsammans med Kenneth Hyltenstam) för standardverket Svenska som andraspråk: i undervisning, forskning och samhälle (2004, rev. uppl. 2013).

Svenska Akademiens logotyp

Tidigare pristagare

Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård – ofta förkortat till Svenska Akademiens språkvårdspris – instiftades 1953 och delas numera ut vartannat år. De senaste årens mottagare har varit Elisabet Engdahl (2020), Mikael Parkvall (2019), Lisa Holm (2018) och Eivor Sommardahl (2017).

Svenska Akademien verkar för det svenska språket och litteraturen bland annat genom priser som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier. Totalt delar Akademien ut över 50 priser varje år.

Pressmeddelande från Svenska Akademien den 17 mars 2022.