Johan Sandahl ny professor på Institutionen för ämnesdidaktik

Johan Sandahl vid Institutionen för ämnesdidaktik har blivit befordrad till professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Stort grattis Johan!

Johan Sandahl
Johan Sandahl. Foto: Privat.

Johan Sandahl har varit verksam som lärare och forskare inom lärarutbildningen sedan 2011 med särskild inriktning mot samhällskunskap och geografi. Hans forskningsintressen handlar främst om undervisning i samhällsorienterande ämnen – med fokus på hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning. Från 2021 arbetade han som docent i samhällskunskapsdidaktik och den 30 maj 2024 beslutade rektor att befordra honom till professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Läs mer om Johan på hans profilsida