Lärare & Forskning – ny podd användbar i lärarutbildningen

I februari startades podden Lärare & Forskning. Den lyfter på ett lättillgängligt och populärvetenskapligt sätt fram forskningsresultat som fokuserar på olika aspekter av undervisning och lärande.

Lärare och Forskning

I varje poddavsnitt får vi lyssna på en forskare och en lärare som berättar och diskuterar om sina forskningsresultat från en ämnesdidaktisk och undervisningsutvecklande forskningsstudie. På 30 minuter hjälper de oss fånga det viktigaste i deras studie.

Inger Eriksson.
Inger Eriksson. Foto: Marcus Rostamkhani.

– Initiativet till podden kommer från Lärarstiftelsen som äger den vetenskapliga tidskriften ForskUL, berättar Inger Eriksson. De ville hitta ett alternativt sätt att berätta om artiklarna i tidskriften och beslöt att driva podden som en försöksverksamhet under ett år. Eftersom jag är redaktör för tidskriften, fick jag hjälpa till att välja ut vilka artiklar vi skulle börja med. Vi vill visa på en bredd och uppmärksamma forskning inom alla skolformer.

 

Användbar i lärarutbildningen

Ann-Sofie Jägerskog
Ann-Sofie Jägerskog. Foto: Mikael Jägerskog.

– Sedan podden började sända i februari har det gjorts fyra avsnitt, fortsätter Ann-Sofie Jägerskog. Från Institutionen för ämnesdidaktik har hittills jag, Bodil Kåks och Per Anderhag som är affilierad forskare hos oss varit med. Men podden bygger på forskningsartiklar skrivna av forskare och lärare från olika lärosäten och skolor i Sverige, så det kommer sannolikt att bli ett brett deltagande av forskare och lärare som intervjuas i podden.

– Jag tror att den här podden skulle kunna vara användbar för oss som jobbar inom lärarutbildningen, eftersom avsnitten på ett lättillgängligt sätt lyfter fram och diskuterar resultat från olika ämnesdidaktiska och undervisningsutvecklande forskningsstudier. Bodil använde till exempel ett av avsnitten i samband med ett seminarium häromveckan. Seminariet fokuserade på hur SO-undervisningen kan skapa förutsättningar för yngre elever att resonera om samhällsfrågor. Genom att studenterna fick lyssna på poddavsnittet inför seminariet kunde de ta del av essensen i forskningsstudien – och kom därmed mer förberedda till seminariet. Det bidrog i sin tur till att diskussionerna blev mer djupgående under själva seminariet.

– Podden är ett bra underlag till diskussioner av olika slag i våra kurser, och som komplement till att läsa en artikel i ämnet. Podden kan också bidra till att studenterna får en fördjupad förståelse för vilken typ av ämnesdidaktiska utmaningar som kan uppstå i klassrummet, vad ämnesdidaktisk och undervisningsutvecklande forskning kan vara och vilken typ av resultat som kan komma ut av sådan forskning, säger Ann-Sofie.

 

Proffsig produktion

– Lärarstiftelsen har tagit hjälp av Aller Media för att spela in podden, berättar Ann-Sofie. Podden spelas in i en proffsig studio på Humlegårdsgatan i Stockholm. Inför inspelningen av vårt poddavsnitt fick vi några diskussionsfrågor som vi kunde utgå ifrån i förberedelserna. 

– De som leder och producerar podden har varit jätteduktiga, tillägger Inger Eriksson. De har varit mycket noggranna och läst in sig ordentligt på de forskningsresultat som diskuteras. Det märks inte minst i de frågor de ställer, och hur de fördjupar diskussionen under poddens gång. Vi är jättenöjda med resultatet!

 

Lyssna på podden här

Alla poddavsnitt publiceras på poddtoppen.se, och ambitionen är att det ska komma ett nytt avsnitt i månaden. 

Följ alla poddavsnitt här