Ny bok belyser kopplingen mellan språkundervisning och forskning

Uttalsundervisning vid inlärning av ett andraspråk – behövs den och i så fall varför? Hur mycket engelska lär sig barn före skolåldern? Vad tycker och tänker lärare i moderna språk om sitt ämne? Det är några av frågorna som tas upp i boken Exploring Language Education – Global and Local Perspectives.

Ny bok: Exploring Language Education – Global and Local Perspectives

Är du studerande, lärarutbildare eller forskare inom språk, språkdidaktik eller tillämpad lingvistik? Eller är du språklärare och vill fortbilda dig, eller veta mer om ny forskning inom flerspråkighet, språkundervisning och språklärande? Då kan boken Exploring Language Education – Global and Local Perspectives vara intressant för dig.

Boken vill belysa och stärka kopplingen mellan utbildning och forskning om språk, språkinlärning och språkundervisning. Den innehåller fem kapitel som alla handlar om aktuella ämnen inom språk och lärande, skrivna av framstående forskare i Sverige, USA och Kanada. Kapitlen bygger på presentationer från konferensen Exploring Language Education – Global and Local Perspectives, som ägde rum vid Stockholms universitet 2018. Både lokala och globala perspektiv på språkdidaktik är representerade i boken. Verksamma lärare har bidragit på olika sätt i flera av studierna.

Boken inleds med ett kapitel som kan inspirera dig som både vill undervisa och forska. Det andra kapitlet handlar om uttalsundervisning för andraspråksinlärare och ger exempel på övningar som kan användas i klassrummet. De följande tre kapitlen bygger på empiriska studier av språkklassrummet, av barns språkinlärning och av språklärares uppfattningar om lärande och undervisning.

 

Om redaktörerna

Redaktörer för boken är Camilla Bardel, professor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet, Christina Hedman, professor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet, Katarina Rejman, docent vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet och Elisabeth Zetterholm, biträdande professor vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Linköpings universitet.

 

Läs boken nu!