Ny sammansättning av styrgruppen för svenska som andraspråk

Från och med höstterminen 2022 får styrgruppen för svenska som andraspråk en ny sammansättning.

Christina Hedman
Christina Hedman. Foto: Privat.

– Ansvaret för huvudområdet svenska som andraspråk delas av Institutionen för ämnesdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet. Det är anledningen till att vi har en egen styrgrupp i svenska som andraspråk, förklarar Christina Hedman som är ordförande. Totalt består styrgruppen nu av tre lärarrepresentanter och en gruppsuppleant från varje institution, två studeranderepresentanter varav en är doktorand samt ett administrativt stöd.

– Styrgruppens huvudsyfte är att säkerställa att alla studenter får en så bra utbildning som möjligt i svenska som andraspråk, genom att samordna de kompetenser som finns vid de båda institutionerna, berättar Christina Hedman. På uppdrag av Humanistiska fakultetsnämnden har vi också fått i uppdrag att ansvara för alla övergripande frågor som rör kvaliteten i utbildningen. Det gäller även utbildningen på forskarnivå.

Mer konkret innebär detta att styrgruppen för svenska som andraspråk ansvarar för:

 • det strategiska och visionära arbetet för utbildningarna, kursutveckling och uppföljning,
 • kompetensinventering,
 • samordning av kurser,
 • kvalitet i, och kvalitetssäkring av, utbildningarna,
 • upprättande och underhåll av en gemensam webbsida.

Medlemmar i styrgruppen för svenska som andraspråk – HT 2022

Lärarrepresentanter

 • Christina Hedman, ordförande
 • Ulrika Magnusson
 • Anders Philipsson
 • Maria Rydell
 • Niclas Abrahamsson
 • Gunlög Sundberg

Studievägledare och kommunikatör

 • Olivia Schlyter

Studentrepresentanter

 • Josefin Nilsson
 • Alex Rosén

Suppleanter

 • Dorota Lubińska
 • Angelica Granqvist
 • Kat Bergström