Nytt avtal tecknat om ULF

ULF är en nationell försöksverksamhet som pågått sedan 2017. Syftet med verksamheten är att hitta bra sätt för akademi och skola att samarbeta kring forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Undervisning
Foto: Mostphotos

Det nya avtalet om ULF som nu tecknas gäller till och med 2024 och är en fortsättning på tidigare samarbete mellan Botkyrka kommun, Kunskapsskolan, Nacka kommun, Stiftelsen Fryshuset och Stockholms stad. Från och med 2022 ingår även Södertälje kommun i samarbetet. Därefter planeras arbetet att gå över i permanent verksamhet.

– Från Stockholms universitet är det Institutionen för ämnesdidaktik som är ansvariga för koordinering och sammanhållning av samarbetet, berättar Maria Andrée som är projektansvarig. Vi deltar i ULF inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), som är ett långsiktigt arbete för att stödja ämnesdidaktiska forskningsprojekt mellan skolhuvudmän och universitetet.

 

Flera nya samarbeten på gång

– Det känns jättekul att ULF är på väg att bli en permanent del av vår verksamhet, säger Maria Andrée. Medverkan i ULF är ytterligare ett sätt att stärka forskningen och utveckla samarbetet med skola och lärare. Målet är att ULF ska finnas i hela landet nationellt och involvera lärare i alla skolformer.

– Ett viktigt mål för den kommande perioden är att utvidga ULF försöksverksamhet till att även inkludera samverkan i förskolan. Inom STLS startar därför nu ett helt nytt förskoledidaktiskt nätverk under ledning av Petra Petersén från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Till nätverket knyts forskarutbildade förskollärare från Stockholms stad och Botkyrka kommun.

– Det första nätverket gör är att starta ett projekt kring språkutvecklande undervisning i förskolan, tillägger Maria Andrée. Responsen från förskolor och förskollärare har varit mycket positiv och projektet kommer att ha deltagande förskollärare från Botkyrka, Nacka, Stockholm och Södertälje.

 

Mer information

Läs mer om ULF-avtalet

Läs mer om ULF-projektet på SU

Ramprojekt i förskoledidaktik

Nyhet om forskning som utvecklar skolans undervisning