Nytt nätverk för kulturskoleforskare

Den 24 mars träffades nätverket för kulturskolerelaterad forskning (Kuf) för första gången. Initiativet till att bilda gruppen har sin upprinnelse i ett samarbete mellan Stockholms och Umeå universitet kring Kulturskoleklivet.

Några deltagare i Kuf
Några av deltagarna som var på plats fysiskt på SU, från vänster: Björn Emmoth (LTU), Leyli Afsahi (UmU), Ketil Thorgersen (SU), Kerstin Grip (Kulturskolan Huddinge), Märtha Pastorek Gripson (HH), Anna Widén (UmU), Anna Johansson (SU), Sofia Cedervall (SU), Cecilia Jeppsson (LNU) och Ebba Theorell (SU). Foto: Privat.

Redan vid uppstart hade nätverket drygt 25 deltagare brett spritt över hela Sverige – och fler beräknas de bli. Från Institutionen för ämnesdidaktik ingår Sofia Cedervall, Ketil Thorgersen, Anna Johansson, Eva Österlind, Ebba Theorell, Jennifer Angbah Tisell och Lisa Öhman.

Sofia Cedervall
Sofia Cedervall. Foto: Privat.

– Att samla alla forskare som ägnar sig åt kulturskolefrågor har det sedan länge funnits behov av, säger Sofia Cedervall. Men vi har inte riktigt hittat bra formella kanaler för det. Vi ses ofta i olika konstellationer, oftast inom respektive ämnesområde, men aldrig tillsammans allihopa.

– Det var inte förrän vi blev beviljade extra forskningsmedel från SLUGU*, som vi bestämde oss för att verkligen göra något åt detta. Genom att starta ett nätverk där alla har möjlighet att träffas, stärks vi i våra roller och kan hjälpa varandra att hitta fruktbara samarbeten.

 

Positivt första möte

– Syftet med vårt första möte var egentligen bara att få syn på varandra, lyssna in vad alla håller på med – och försöka ringa in tänkbara samarbeten, säger Sofia. Alla som är med är seniora forskare och doktorander inom musik, dans, bild, drama och teater.

– Det var otroligt givande att träffas, och gensvaret till att starta ett nätverk var mycket positivt.

 

Prioriterade aktiviteter

– Det visade sig att vi har flera gemensamma intressen där vi skulle kunna hitta möjliga forskningssamarbeten. Några exempel är övergången från musikskola till kulturskola, möten mellan olika konstarter, lek i kulturskola och flertalet andra frågor som rör kulturskoledidaktik. Hur vi går vidare med detta ska vi diskutera längre fram.

– Några konkreta saker som vi vill börja med så snart som möjligt är att skriva en antologi och arbeta fram en större ansökan till Vetenskapsrådet. Den stora drömmen skulle vara att starta en nordisk forskarskola i kulturskoledidaktik någon gång. 

– Nästa steg för att komma igång på riktigt är att boka ett internat där vi diskuterar samarbetsformer och vilka ansökningar vi skulle vilja arbeta med mer i detalj.

------------------------------------------------------------------------------------------

*Om SLUGU
SLUGU är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet, och man utlyste under vintern 2020/2021 möjligheten att söka utvecklingsmedel för pedagogiska samarbetsprojekt mellan de olika universiteten. Syftet var att stötta satsningar för att höja kvaliteten på utbildningarna inom humaniora, språk och teologi, exempelvis genom att möjliggöra en bredare miljö för både studenter och lärare.