PRIM-gruppen testar nytt prov för grundläggande behörighet

Forsknings- och provutvecklingsgruppen PRIM har den senaste tiden arbetat intensivt med att utveckla ett nytt nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet för högre studier. Detta arbete är nu inne i sitt slutskede och provet har börjat testas på elever.

Samuel Sollerman

– Målgruppen för det nationella behörighetsprovet är personer som är minst 24 år och som inte slutfört sin gymnasieutbildning, berättar Samuel Sollerman som är föreståndare på PRIM-gruppen. Provet riktar sig också till personer som flyttat till Sverige från andra länder och som inte har papper att visa upp på sina examensbevis.

 

Försöksverksamhet 2022 och 2023

Det nationella behörighetsprovet kommer under en försöksperiod att erbjudas på fem orter vid två olika tillfällen. Det första provtillfället är den 9 oktober i år och det andra provtillfället ges hösten 2023. Förutom Stockholms universitet ingår även Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Mittuniversitetet i samarbetet. Ambitionen med provet är att göra det enklare för fler att komma vidare och söka in till högre utbildningar vid högskolan.

– Provet innehåller flera olika delar som på olika sätt ska mäta kompetenser som motsvarar grundläggande behörighet från gymnasieskolan, berättar Samuel Sollerman. Först och främst handlar det om kunskaper i svenska, engelska, matematik och ett antal kognitiva kompetenser. Men även om att förstå akademiska texter och kunna skriva på ett argumenterande och resonerande sätt.

– Vi på PRIM-gruppen ansvarar för det matematiska innehållet i de ämnesspecifika och ämnesintegrerade uppgifterna, säger Samuel Sollerman. Ämnesområdena utvecklas av provutvecklare vid Göteborgs universitet. Det är också Göteborgs universitet som har det övergripande utvecklingsuppdraget för projektet.

 

Anmälan öppnar i slutet av sommaren

Under försöksverksamheten kommer provet att erbjudas till 1 000 personer totalt vid de lärosäten som ingår i samarbetet. Provet ska genomföras skriftligt och analogt på plats. Anmälan öppnar i slutet av sommaren 2022.

– Innan någon kan anmäla sig måste alla provdelar vara klara, säger Samuel Sollerman. Och det jobbar vi febrilt med just nu. Ambitionen är att provdelar ska vara helt klara innan sommaren. Just nu prövas de uppgifter som ska ingå i behörighetsprovet. Vi vill gärna pröva ut uppgifterna på en grupp som motsvarar den tänkta provtagargruppen, men dessa personer har varit utmanande att hitta. Därför har vi fått kämpa för få tillräcklig volym på utprövningarna.

– Vi har också påbörjat arbetet med det andra provet som ska erbjudas hösten 2023. Det kommer att ha ett likadant upplägg men andra frågor och uppgifter, förklarar Samuel Sollerman. När detta är klart ska provet utvärderas och faller det väl ut ska regeringen fatta beslut om att permanenta provet.

 

Mer information

Läs om fler detaljer på Medarbetarwebben

Läs om forskningsprojektet i SU:s forskningskatalog