Stor framgång för IÄD-forskare i Skolforskningsinstitutets bidragstilldelning

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja medel om nästan 35 miljoner kronor för olika skolforskningsprojekt. Två av dessa leds av Institutionen för ämnesdidaktik.

Balonger
Foto: Pixabay.

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja medel om nästan 35 miljoner kronor för olika skolforskningsprojekt under en treårsperiod. Två av projekten leds av IÄD-forskare: Ann-Sofie Jägerskogs "Hållbara modeller − en komparativ studie av visuella representationer av hållbar utveckling i samhällskunskaps- och naturkunskapsundervisning" och Maria Olsons "Existensaspekter i ämnesundervisningen − religionskunskap och psykologi". Inom dessa medverkar också andra forskare på insitutionen. Även i andra beviljade projekt medverkar forskare från IÄD.

Stort grattis till framgången!

Läs mer på Skolforskningsinstitutets webbplats