Konferens 20–21 november: ”Spelproblem i Sverige: dagsläge och framåtblickar”

Måndag till tisdag 20–21 november 2023 anordnades konferensen ”Spelproblem i Sverige: dagsläge och framåtblickar” på Campus Albano, Stockholms universitet.

 

Om konferensen

Färglada upplysta tärningar som ligger på och speglas på en blank mörk yta.
Foto: Alexas/Pixabay

Nära 220 personer deltog i konferensen, som hade fokus på den senaste forskningen och utvecklingen kring spel om pengar. 
Konferensen vände sig till personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, budget- och skuldrådgivare, studenter, politiker, forskare, företag, ideella organisationer och tjänstemän vid berörda myndigheter. Syftet var att skapa en mötesplats mellan forskare, praktiker inom socialtjänst och hälso- och sjukvård och personer som upplever problem med spel om pengar. 

Presentationer och diskussionsseminarier

På förmiddagen båda dagarna hölls föreläsningar i Hörsal 5 på Campus Albano med intressanta presentationer av forskare och representanter från Spelberoendes förening, Spelberoendegruppen, Konsumentverket, Huddinge kommun, Spelinspektionen samt Spelnykter. På eftermiddagarna hölls valbara diskussionsseminarier med olika teman.

Finansierat av forskningsprogrammet REGAPS

Konferensen arrangerades av Institutionen för folkhälsovetenskap med forskningscentren CHESS och SoRAD vid Stockholms universitet med finansiering från forskningsprogrammet "Möta utmaningar och minska spelproblem – REGAPS (Responding to and Reducing Gambling Problems Studies)".

 
Jenny Cisneros Örnberg: forskningsprogrammet REGAPS:
 

Per Binde: Avnormalisering av spel om pengar i Sverige 2000–2020:

 

Madeleine Tügel, Spelberoendes riksförbund, Johan Eriksmoen och Susanne Eriksmoen, Spelberoendes förening, Malmö: Självhjälp och kamratstöd: en självklarhet i beroendevården:

 

Frågor och diskussion kring spelberoende: Oskar Vesterberg, Spelberoendegruppen, Madeleine Tügel, Spelberoendes riksförbund, Johan Eriksmoen och Susanne Eriksmoen, Spelberoendes förening, Malmö:

 

Anders Håkansson: Vad säger forskningen om överskuldsättning?:

 

Maria Lindstedt, Konsumentverket och Anna Huzell, Huddinge kommun: Att förebygga överskuldsättning:

 

Frågor och diskussion kring överskuldsättning: Anders Håkansson, Maria Lindstedt, och Anna Huzell:

 

Johan Röhr, Spelinspektionen: Hur tillämpas omsorgsplikten av Spelinspektionen?:

 

Magnus Rydeving, kunskaps- och utbildningsföretaget Spelnykter: Omsorgsplikt & Konsumentskydd:

 

Robin Room: The challenges of internet gambling regulation: cross-border providers and national gambling control:

 

Charlie F. Thompson: Reglering av spel om pengar: Nordiska likheter och skillnader:

 

Ståle Pallesen: Norway – a special example of responsible gambling:

 

 

 
 
 

Valbara diskussionsseminarier:

3A: Behandling: Spelberoende och skärmhälsa

Moderator: Anne H Berman, professor Uppsala universitet

Spelberoende och datorspelsberoende – vilka söker vård, hur ser behandlingen ut och hur går det för patienterna?

Jessica Mattiasson, leg. psykolog, och Jonna Petersson, leg. psykolog, Mottagning för spelberoende och skärmhälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset:
Jessica Mattiasson och Jonna Petersson: Behandling: Spelberoende och skärmhälsa (2817 Kb)

3B: Hörsal 3 (hus 2, våning 3) Prevention: Hur kan spelproblem förebyggas i kommunen?

Moderator: Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten:
Jessika Spångberg: Prevention: Hur kan spelproblem förebyggas i kommunen? (1034 Kb)

ANDTS: en integrerad del av Järfällas socialpreventiva arbete
– Lisa Wells, Järfälla kommun:
Lisa Wells: "ANDTS: en integrerad del av Järfällas socialpreventiva arbete (1208 Kb)

Samverkan kring lokal tillgänglighet av spel om pengar
– Magdalena Lagerlund, Folkhälsomyndigheten:
Magdalena Lagerlund: Samverkan kring lokal tillgänglighet av spel om pengar (2519 Kb)

3C: Hörsal 7 (hus 4, våning 2) Policy: Självavstängning/Self-exclusion – international comparisons and Swedish experiences

Moderator: Håkan Wall, Karolinska institutet

How effective is self-exclusion to reduce harm from gambling? An international comparative analysis of regulations
– Ludwig Kraus, Stockholms universitet:
Ludvig Kraus: How effective is self-exclusion to reduce harm from gambling? An international compara (504 Kb)

Kunskap om och utveckling av självavstängningsregistret (Spelpaus.se)
– Maria Vinberg, Spelinspektionen:
Maria Vinberg: Kunskap om och utveckling av självavstängningsregistret (Spelpaus.se) (334 Kb)

Erfarenheter från de första åren med Spelpaus – studier från befolkning och från kliniken
– Anders Håkansson, Lunds universitet:
Anders Håkansson: Erfarenheter från de första åren med Spelpaus (1697 Kb)

 

Valbara diskussionsseminarier

4A: Behandling: Former och innehåll för spelberoendebehandling

Moderatorer: Eva Samuelsson, Stockholms universitet och Viktor Månsson, Region Dalarna

Emma Borglund, Öppenvård Vuxen Gustav
Anders Håkansson, Lunds universitet
Marie Illerbrand, Stödlinjen
Christoffer Andersson, Spelfriheten
Oskar Vesterberg och Erika Kannenberg, Spelberoendegruppen

4B: Prevention: Hur når vi anhöriga och personer med utländsk bakgrund?

Moderator: Jonas Rafi, Stockholms universitet

Närstående till personer med spelproblem
– Johan Svensson, CAN:
Johan Svensson: Närstående till personer med spelproblem (379 Kb)

Spelproblem bland utlandsfödda
– Anders Nilsson, Karolinska institutet:
Anders Nilsson: Spelproblem bland utlandsfödda (1024 Kb)

Diskussion med Madeleine Tügel från Spelberoendes riksförbund

4C: Policy: Omsorgsplikten och spelansvarsåtgärder

Moderator: David Forsström, Stockholms universitet

Vad gör spelbranschen idag för att förebygga spelproblem och uppfylla omsorgsplikten? Några exempel från Sverige och Norge
– Jakob Jonsson, Sustainable interaction:
Jakob Jonsson: Vad gör spelbranschen idag för att förebygga spelproblem och uppfylla omsorgsplikten? (1443 Kb)

Omsorgsplikten och unga spelare – bör åldersgränsen för spel ses över?
– Lisa Runfors, Spelinspektionen:
Lisa Runfors: Omsorgsplikten och unga spelare – bör åldersgränsen för spel ses över? (471 Kb)

Vad säger forskningen, vilka av de förebyggande åtgärderna har forskningsstöd?
– David Forsström, Stockholms universitet:
David Forsström: Prevention gällande spel om pengar (1384 Kb)

Diskussion om omsorgsplikten och behovet av vidare forskning 

 
 

Spelreglering och spelreklam in en nordisk och internationell kontext

The challenges of internet gambling regulation: cross-border providers and national gambling control
– Robin Room, Stockholms universitet/La Trobe University:
Robin Room: The challenges of internet gambling regulation: cross-border providers and national gamb (783 Kb)

Reglering av spel om pengar: Nordiska likheter och skillnader
– Charlie Thompson, Norwegian University of Science and Technology:
Charlie F Thompson: Reglering av spel om pengar: Nordiska likheter och skillnader (1445 Kb)

Norway – a special example of responsible gambling
– Ståle Pallesen, University of Bergen:
Ståle Pallesen: Norway – a special example of responsible gambling (2833 Kb)

Frågor och diskussion

 

Valbara diskussionsseminarier

7A: Behandling: Vad händer med hjälpsökande spelare och deras närstående vid en samsjuklighetsreform? 

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Viktor Månsson, Region Dalarna
Eva Samuelsson, Stockholms universitet:
Eva Samuelsson: Samsjuklighetsreform: Vad händer med hjälpsökande spelare och deras närstående? (832 Kb)
Emma Borglund, Öppenvård Vuxen Gustav
Anders Håkansson, Lunds universitet
Zophia Mellgren, SKR
Adam Kirstein Reuterswärd, Spelfriheten
Christian Lindqvist, Spelberoendes riksförbund
Oskar Vesterberg och Erika Kannenberg, Spelberoendegruppen

7B: Prevention: Hur kan spelproblem förebyggas i arbetslivet?

Moderator: Kristina Sundqvist, Stockholms universitet

Forskning om spel och spel om pengar i arbetslivet
– Jonas Rafi, Stockholms universitet:
Jonas Rafi: Forskning om spel och spel om pengar i arbetslivet (505 Kb)

Att sätta jobbet på spel. En rapport från norskt arbetsliv
– Jarle Wangen, Akan kompetansesenter, Oslo:  Jarle Wangen: Att sätta jobbet på spel. En rapport från norskt arbetsliv (1695 Kb)

Spelprevention i arbetslivet: praktik och erfarenhet
– Magnus Nyqvist, Feelgood:
Magnus Nyqvist: Spelprevention i arbetslivet: praktik och erfarenhet (1613 Kb)

7C: Policy: Svensk spelforskning – översikt och kritiska perspektiv

Moderator: Jenny Cisneros Örnberg

En översikt över svensk spelforskning
– Jessika Spångberg Stockholms universitet

Att anlägga genusperspektiv på spelforskning
– Jessika Spångberg Stockholms universitet och Klara Goedecke, Karlstads universitet

Känslor, spel och maskulina positioner. Kritiska perspektiv möter spelforskning
– Klara Goedecke, Karlstads universitet:
Klara Goedecke: Att anlägga genusperspektiv på spelforskning (647 Kb)

 

Valbara seminarier:

8A: Hörsal 1 (hus 1, våning 2) Hur ska vi förhålla oss till olika intressen i finansiering av forskning, prevention och behandling?

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Paneldiskussion

Jakob Jonsson, Sustainable Interaction
Matilda Hellman, Uppsala universitet
Anders Håkansson, Lunds universitet
Allan Erdman, Spelfriheten
Mikaela Lindeman, Helsingfors universitet
Oskar Vesterberg och Robin Ehn, Spelberoendegruppen

8B: Workshop för klinisk personal: Att identifiera, bedöma och diagnostisera spelproblem och hasardspelsyndrom

Olof Molander, Karolinska institutet och Carolina Widinghoff, Lunds universitet:
Olof Molander och Carolina Widinghoff: Att identifiera, bedöma och diagnostisera spelproblem... (4083 Kb)

Olof Molander: Fördjupad diagnostisk bedömning av Hasardspelsyndrom med intervju: SCI-GD (224 Kb)

Carolina Widinghoff: Workshop ASI spel (3541 Kb)

På denna sida