Högre sem. NS. Djärv, Larsson & Pereswetoff-Morath berättar om två infrastrukturprojekt

Seminarium

Datum: onsdag 29 maj 2024

Tid: 13.00 – 14.30

Högre seminariet i nordiska språk. Ulrika Djärv, forskare, Inger Larsson professor emerita och Sofia Pereswetoff-Morath, lektor, samtiliga vid institutionen. Vid seminariet presenteras två infrastrukturprojekt vid institutionen: Lexikon över Nordens medeltida lagspråk 2.0 respektive Svenska runstenar för allmänheten.

Lexikon över Nordens medeltida lagspråk 2.0

Svenska runstenar för allmänheten

Ulrika Djärv

Inger Larsson

Sofia Pereswetoff-Morath