Är politikers språkbruk idag svårt att förstå?

Ja och nej. På ett sätt är politikers språk sannolikt enklare idag än för några decennier sedan. Då var det politiska språket mer formellt, byråkratiskt och tekniskt – mer skriftspråkligt. Idag är det mer vardagligt och talspråkligt, enligt Anna-Malin Karlsson, intervjuad i tidningen Nu.

Men å andra sidan är det idag ibland svårare att förstå vad politikerna faktiskt menar och vill göra. Väldigt enkelt uttryckta budskap, som spelar på känslor, kan lätt bli tomma eftersom det blir oklart vilka politiska åtgärder eller reformer som krävs för att uppnå målen (eller ens vilka målen faktiskt är).

Men å andra sidan är det idag ibland svårare att förstå vad politikerna faktiskt menar och vill göra.

Det blir svårt att skilja partierna åt, eftersom de låter ungefär likadant. Alla vill ha en skola där kunskapen står i fokus, till exempel. Lätt att förstå på ett plan, men nästan omöjligt att förstå vad det faktiskt innebär i termer av organisation, finansiering, styrmedel etc.

__________

Hela artikeln "Går det att förstå vad politiker säger?" där flera forskare intervjuas av Ylva Tamm och Fia Björklund, är publicerad i tidningen Nu nr 29/2022. Tidningen går endast att läsa som prenumerant. Texten ovan är publicerad med tidningens tillstånd.

tidningen.nu

Anna-Malin Karlsson. Foto: Pia Nordin
Anna-Malin Karlsson. Foto: Pia Nordin

Anna-Malin Karlsson, professor, är intresserad av språkets roll i sociala sammanhang och har forskat om språkanvändning i arbetslivet och om vårdkommunikation.

Anna-Malin Karlsson