Språkforskare: Satsa på arbetsmarknadsintegration istället för språktester

Allt fler partier vill införa språktest som krav för medborgarskap. Enligt Gunlög Sundberg, universitetslektor vid Stockholms universitet, visar forskning på ett samband mellan goda språkkunskaper och framgång på arbetsmarknaden. Det är därför bättre att satsa på arbetsmarknadsintegration snarare än språktest.

Gunlög Sundberg i tv4-studio. I bakgrunden står det val 2022
Gunlög Sundberg medverkade i tv4-nyheterna den 24 augusti 2022.

Gunlög Sundberg forskar om flerspråkiga arbetsplatser, hur man kan ta till vara på kompetens hos personer som flyttar till Sverige och hur man förbereder dem för ett arbetsliv i Sverige. I en intervju i tv4-nyheterna poängterar hon att det är viktigare att satsa på språkutbildning tidigt än att ge språktest, då det tar lång tid att lära sig ett nytt språk som vuxen.

Den forskning som finns visar ingen koppling mellan språktest för medborskap och bättre integration. Det finns snarare en oro att ett språktest för medborgarskap riskerar att leda till segregation och utanförskap, speciellt för dem som har sämre förutsättningar att lära sig språk, t.ex. kortutbildade, kvinnor, äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Se hela intervjun på tv4.se: Allt fler partier vill införa språktestkrav för medborgarskap (2022-08-24)

Gunlög Sundberg