Stipendium till Peter Lind för forskning om svenskt ordensväsende

Peter Lind har tilldelats ett stipendium på 25 000 kronor från Stiftelsen Sten Lewenhaupts fond för sin forskning om svenskt ordensväsende. Peter Lind är lärare i retorik vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Peter Lind. Foto: Pia Nordin
Peter Lind. Foto: Pia Nordin

Stiftelsen, som förvaltas av ordenssällskapet Arla Coldin, har som ett av sina ändamål att främja historisk vetenskaplig forskning. Peter Lind har i sin forskning särskilt studerat hur ceremonier och andra former av värdebyggande retorik i 1700-talets svenska ordenssällskap bidrog till att forma attityder och tänkesätt bland medlemmarna.

 

Grattis Peter! Vad ska du göra med stipendiemedlen?

– Tack! Jag ser stipendiet som en uppmuntran att fördjupa min forskning om ordenssällskapens retoriska strategier. Detta hoppas jag kunna göra dels inom institutionens forskargrupper, dels inom ett nyetablerat nätverk för forskning om ordenssällskap.

Peter Lind

Stiftelsen Sten Lewenhaupts fond