Claes Granmar utses till rapportör om EU-förordning

Claes Granmar, docent i europarätt, har anlitats som nationell rapportör i en studie rörande tillämpningen av EU:s plattformsförordning i medlemsstaterna. Studien utförs av ett oberoende institut på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Närbild på hand som håller i en smartphone med måna applikationer på
Den s.k. plattformsförordningen reglerar förhållandet mellan å ena sidan digitala plattformar och sökmotorer och å andra sidan företag som riktar sig till slutkonsumenter (B2C). Foto: Magnus Fyrh / Mostphotos

I början på juli 2020 började en ny lagstiftning gälla för digitala plattformar och sökmotorer inom hela EU. Förordningens syfte är att främja rättvisa villkor och transparens för företag som använder plattformar och sökmotorer så att det bland annat är enkelt för dessa att ta del av villkor och få prövning vid eventuella problem.

Av förordning 2019/1150 – i dagligt tal kallad plattformsförordningen - framgår att EU-kommissionen regelbundet ska utvärdera hur lagstiftningen påverkar ekonomin för plattformar på nätet och särskilt beakta behov av ändringar med anledning av teknisk eller kommersiell utveckling. För detta har kommissionen i år gett i uppdrag åt ett oberoende institut, PPMi, att utvärdera tillämpningen av förordningen i medlemsstaterna. Rapporten väntas vara klar till i höst.

Har utsett nationella experter

PPMi har i sin tur anlitat en nationell expert i varje medlemsstat. För Sveriges del är det Claes Granmar, docent i europarätt, som har tillfrågats och tackat ja till att insamla data i samarbete med berörda myndigheter, domstolar/tvistelösare, branschorganisationer, plattformar och företagsanvändare – samt förmedla information om kompletterande nationell reglering och praxis på området. 

Claes berättar att han fått flera olika frågeformulär från kommissionen samt instruktioner från PPMi att använda som underlag för datainsamling och att det är många som kommer att involveras i arbetet:

Claes Granmar, docent i europarätt.

- Hittills har jag inlett samarbetet med Kommerskollegium, Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv och Svensk Handel. Jag ska även kontakta Patent- och Marknadsdomstolen, tvistelösare, samt ett par/tre plattformar och företagsanvändare som jag fått tips om från branschorganisationerna. 

Själva faktainsamlandet ska vara klart i mitten av april och rapporten planeras sedan vara klar i september, så det blir ett intensivt men mycket spännande arbete som jag verkligen ser fram emot!

 

Läs mer om Claes Granmar
Läs mer om plattformsförordningen