Publikationer från Elvis

Podcasts

Annan forskning om växelvis boende

  • Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Lofstedt, P., et al. (2012). Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies. Children & Society, 26(1), 51-62.
  • Nielsen, L. (2013). Shared Residential Custody: Review of the Research (Part I of II). American Journal of Family Law, 27, 61-71.
  • Nielsen, L. (2013). Shared Residential Custody: Review of the Research (Part II of II). American Journal of Family Law, 27, 123-137.

En svensk rapport

  • SOU (2011). 2011:51 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull. [Continuous parenthood: about responsibilities, economy and cooperation for the sake of the child], Statens offentliga utredningar. Stockholm: Fritze. (länk: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/170332)

Artiklar som rör växelvis boende för småbarn

  • Lamb, M. E., & Kelly, J. B. (2010). Improving the Quality of Parent-Child Contact in Separating Families with Infants and Young Children: Empirical research Foundations. In R. M. Galatzer-Levy, L. Kraus & J. Galatzer-Levy (Eds.), The Scientific Basis of Child Custody Decisions (2nd ed., Vol. 49, pp. 2p). (länk:  http://jkseminars.com/pdf/ImprovingQualityArt.pdf)
  • Pruett, K. M., Ebling, R., & Insabella, G. (2004). Critical Aspects of Parenting Plans for Young Children: Interjecting Data Into the Debate About Overnights. Family Court Review, 42(1), 39-59.
  • Tornello, S. L., Emery, R., Rowen, J., Potter, D., Ocker, B., & Xu, Y. S. (2013). Overnight Custody Arrangements, Attachment, and Adjustment Among Very Young Children. Journal of Marriage and Family, 75(4), 871-885.

Ladda ner

  • I januari 2014 kom en ny rapport om växelvis boende för barn under fyra år som undertecknats av 110 forskare och experter från hela världen. Vi har fått författarens tillstånd att dela den här här
  • Ny rapport från Socialstyrelsen, bl.a. om ungdomar med växelvis boende: "Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa"

Artiklar