Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska

Är du intresserad av språk och tycker om att arbeta med ungdomar? Då kan den här utbildningen passa dig. Du får goda kunskaper i svenska som andraspråk och franska och kombinerat med utbildningsvetenskap gör det att du utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen att studera vid Institutionen för språkdidaktik!

Studenter i undervisningssal
Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Du som är antagen till något av våra lärarprogram har fått ett särskilt e-postutskick från din utbildningsadministratör. Läs det noga. Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen:

Tacka ja

För att behålla din utbildningsplats måste du tacka ja senast 16 december.
Tacka ja eller nej på antagning.se

Står du som reserv?
Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om Institutionen för språkdidaktik kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det cirka en vecka innan terminsstart.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar i början av januari.
Aktivera ditt universitetskonto här

Registrera dig

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i vår. Webbregistreringen är öppen 4-10 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats på programmet.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Webbaserad undervisning

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning under hela vårterminen. Du behöver därför installera e-mötestjänsten Zoom på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom
Råd till dig som pluggar hemma

Lärplattform
I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. När din kurs startar får du tillgång till ett kursrum i Athena.
Logga in i Athena

Introduktion för nya lärarstudenter

Veckan innan vårterminen startar arrangerar Stockholms universitet välkomstaktiviteter för nya studenter. Du som ska bli lärare får även särskilda introduktioner av din programansvariga institution, med viktig information om just ditt program och dina studier.
Introduktion för nya grundlärare F-3
Introduktion för nya ämneslärare i språk

Mer information finns på vår webb

Ny student vid Institutionen för språkdidaktik

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Ungdomar sitter på rad utomhus och pluggar
Foto: Candybox Images/Mostphotos

Du som vill bli gymnasielärare i språk kan välja att undervisa i två olika språk eller så kan du kombinera ett språk med ett annat ämne. På den här inriktningen läser du sammanlagt fyra terminer svenska som andraspråk, som är ditt förstaämne, och tre terminer franska, som är ditt andraämne, och om du vill kan du läsa den första franskakursen i Aix-en-Provence i Frankrike. Innan du anmäler dig till ämneslärarprogrammet är det viktigt att du tar reda på vilken särskild behörighet som krävs för de ämnen du har valt.

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

Inom det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) läser du en rad kurser som behandlar elevens behov, rättigheter och skyldigheter och annat som rör skola, samhälle, undervisning och utveckling.
Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten, och om du vill kan du göra en av dina praktikperioder utomlands.
Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

 • Programöversikt

  Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk för arbete i gymnasieskolan omfattar 300 högskolepoäng, vilket innebär att du studerar på heltid i fem år.

  Den aktuella studiegången gäller från höstterminen 2017. Du som började studera innan dess följer en äldre studiegång:
  Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

  Programöversikt ämneslärare gymnasiet svenska som andraspråk-franska (diagram)

  Nedan ser du vilka kurser du läser varje termin. På den länkade kurssidan finns schema, kurslitteratur och kursupplägg.

  Den här utbildningsgången startade för första gången höstterminen 2017 och länkar till kurssidorna läggs upp efter hand som de nya kurserna blir klara.

  År 1

  Du läser första och andra terminen av det förstaämne du valt.

  Termin 1

  Svenska som andraspråk I, 30 hp (CTL101)

  Termin 2

  Svenska som andraspråk II, 30 hp (USSV2C)

  År 2

  Termin 3

  Du läser första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan och gör din första VFU.

  Skolan i samhället, 22.5 hp (UCG34K) 
  Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp (USVF1Ä)

  Termin 4

  Du läser första terminen av det andraämne du valt.

  Franska I, 30 hp (FR1LP2)

  Du som har franska som andraämne har möjlighet att läsa den här första franskakursen i Aix-en-Provence i Frankrike.

  År 3

  Termin 5

  Du läser andra terminen av ditt andraämne.

  Franska II, 30 hp (FR2LP2)

  Termin 6

  Du läser andra delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan och gör din andra VFU.

  Eleven i skolan, 22.5 hp (UCG41K) 
  Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp (USVF2Ä)

  År 4

  Termin 7

  Du läser sista terminen av ditt andraämne, samt skriver ditt första självständiga arbete.

  Franska III, 30 hp (FR3LP2)

  Termin 8

  Du läser tredje terminen av ditt förstaämne.

  Svenska som andraspråk III, 30 hp (CTL300)

  År 5

  Termin 9

  Du läser tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan och gör din tredje VFU.

  Undervisning och utveckling, 15 hp 
  Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp

  Termin 10

  Du läser sista terminen av ditt förstaämne, samt skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå.

  Svenska som andraspråk IV, 30 hp

 • Arbetsmarknad och karriär

  När du har fått din lärarlegitimation är du behörig lärare i svenska som andraspråk och franska i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du får även undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i dessa ämnen.

  Stockholm växer ständigt och behöver alltid fler lärare:

  Hitta lärarjobb i Stockholms stad

  Att arbeta vid en utlandsskola är en möjlighet till såväl professionell som personlig utveckling:

  Hitta svenska skolor utomlands

  När du har arbetat i några år kanske du känner att du vill utveckla dig i din yrkesroll:

  På Pedagog Stockholm får du vägledning

 • Kontakt

  Flera institutioner samarbetar kring din utbildning till ämneslärare i språk, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden. Det innebär att:

  • Vi har det övergripande ansvaret för programmet och din utbildningsgång.
  • Vi planerar och samordnar dina studier tillsammans med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  Programansvarig
  Pernilla Rosell Steuer, pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Jorunn Nilsson, jorunn.nilsson@isd.su.se

  Studievägledare
  Tomas Brännmark, studievagledare@isd.su.se

  VFU-studierektor
  Karin Boberg, vfu@isd.su.se