Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska, 330 hp

Om programmet

Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.


Ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen är placerade i en utbildningsgång för att samverka med varandra och åstadkomma progression. Samtliga kurser i utbildningens tre olika delar (ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, den utbildningsvetenskapliga kärnan samt den verksamhetsförlagda utbildningen) bidrar till den vetenskapliga progressionen. Omsättningen av kunskaperna sker sedan i två självständiga arbeten.


För mer detaljer kring utbildningsgången se utbildningens webbsida: www.isd.su.se/amneslarare.


Om du har frågor är du välkommen att kontakta Institutionen för språkdidaktik: studievagledare@isd.su.se eller programansvarig anna.chryssafis@isd.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen