Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik

Är du intresserad av språk och tycker om att arbeta med ungdomar? Då kan den här utbildningen passa dig. Du får goda kunskaper i svenska som andraspråk och matematik och kombinerat med utbildningsvetenskap gör det att du utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare.

Kille i förgrunden i en gymnasieklass som studerar
Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Du som vill bli gymnasielärare i språk kan välja att undervisa i två olika språk eller så kan du kombinera ett språk med ett annat ämne. På den här inriktningen läser du sammanlagt fyra terminer svenska som andraspråk, som är ditt förstaämne, och tre terminer matematik, som är ditt andraämne. Innan du anmäler dig till ämneslärarprogrammet är det viktigt att du tar reda på vilken särskild behörighet som krävs för de ämnen du har valt.

Observera att den här ämneskombinationen endast startar höstterminer.

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

Inom det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) läser du en rad kurser som behandlar elevens behov, rättigheter och skyldigheter och annat som rör skola, samhälle, undervisning och utveckling.
Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten, och om du vill kan du göra en av dina praktikperioder utomlands.
Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)