Kandidatprogram i datorspelsutveckling, 180 hp

Om programmet

Datorspelsutveckling är ett mycket expansivt område där ämnesområdena design, konstnärlig utformning och berättande möter teknik. På programmet får du kunskap, förståelse och färdigheter i datorspelsutveckling och de sociala fenomen som uppstår kring datorspel och datorspelande. Du lär dig även grunderna inom data- och systemvetenskap vilket hjälper dig att sätta in datorspelsutveckling i ett bredare perspektiv.

I programmet hanteras ämnesområden inom bild- och ljudhantering i spel, berättande, konceptutveckling, prototypframställning, dokumentering, spelanalys och projektledning. Då data- och systemvetenskap är grunden för programmet läser du genomgående programmering och systemutveckling som båda är användbara i all verksamhet inom IT. Under utbildningen finns möjlighet till fördjupning inom spel- och level design, speltestning, spelanalys, programmeringsmönster i spelutveckling, spelbaserat lärande, 3D-rendering, 3D-modellering, animation, spelmotorer och människa-datorinteraktion (MDI).

Under utbildningen får du utveckla spel och testa dem i både större och mindre projektarbeten. Programmet avslutas med ett större examensarbete. Du har även möjlighet att göra praktik.

Karriär efter avslutad examen

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba med spelutveckling, men också med applikationsutveckling, programmering, interaktionsdesign eller simuleringar. Din framtida utmaning kan bli att utveckla spel för underhållnings-, konst- och reklamindustrin samt för vård, hälsa eller utbildning. Programmet ger möjlighet till kunskap användbar för en mängd olika yrken inom media-, data- och IT-området. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen