Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i datorspelsutveckling

Datorspelsutveckling är ett mycket expansivt område där teknik möter ämnesområdena design, konstnärlig utformning och berättande. Under utbildningen får du utveckla spel och testa dem i både större och mindre projektarbeten.

Utställning på Tekniska museet
Utställning på Tekniska museet i Stockholm. Foto: David Söderström

På programmet får du kunskap, förståelse och färdigheter i datorspelsutveckling och de sociala fenomen som uppstår kring datorspel och datorspelande. Du lär dig även grunderna inom data- och systemvetenskap vilket hjälper dig att sätta in datorspelsutveckling i ett bredare perspektiv.

I programmet hanteras ämnesområden inom bild- och ljudhantering i spel, berättande, konceptutveckling, prototypframställning, dokumentering, spelanalys och projektledning.

Eftersom data- och systemvetenskap är grunden för programmet läser du genomgående programmering och systemutveckling som båda är användbara i all verksamhet inom IT.

Under utbildningen finns möjlighet till fördjupning inom spel- och level design, speltestning, spelanalys, programmeringsmönster i spelutveckling, spelbaserat lärande, 3D-rendering, 3D-modellering, animation, spelmotorer och människa-datorinteraktion (MDI).

Programmet avslutas med ett större examensarbete. Du har även möjlighet att göra praktik.