Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i datorspelsutveckling

 • 180 hp

Datorspelsutveckling är ett mycket expansivt område där teknik möter ämnesområdena design, konstnärlig utformning och berättande. Under utbildningen får du utveckla spel och testa dem i både större och mindre projektarbeten.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till DSV!

Kandidatstudenter

Registreringen är öppen mellan 10 augusti och 31 augusti

Här registrerar du dig i DSV:s studieadministrativa system Daisy 

När du är registrerad Daisy kan du:

Hitta ditt schema i Daisy under Schema
Logga in i studieplattformen iLearn

Passerkort till våra lokaler i Nodhuset
Information om hur du får passerkort 

Introduktionsdagar på campus Kista
Tider och datum för introduktionsdagar

Undervisningen vid DSV hösten 2020
Undervisningen kommer vara fortsatt påverkad av covid-19, men lokalerna i NOD öppnas för studenter från och med måndag 17 augusti.

Det kommer att vara möjligt använda DSV:s datorsalar, grupprum, studentlabb och övriga lokaler. Dock gäller fortfarande försiktighet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer - att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk, hålla avstånd på två meter, tvätta händerna ofta och att max 50 personer får befinna sig i samma lokal. 
Mer information om undervisningen vid DSV hösten 2020

Master- och magisterstudenter

Den första terminen på år 1 på master- och magisterprogram går helt på distans som tidigare meddelats. 
Du som ska börja på ett master- eller magisterprogram hittar information om hur du registrerar dig och startar dina studier vid DSV i ditt informationsbrev här

Studentkåren DISK

DSV har en egen studentkår DISK. 
Mer information om DISK och hur du blir medlem här

Hitta till Campus Kista

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, ligger i Kista. 
Läs hur du hittar till oss här  


Kontakt

Frågor om universitetskonto: Serviceportalen

Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Öppettider studentexpeditionen

Frågor om villkor: svl@dsv.su.se
Öppettider studievägledningen

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

På programmet får du kunskap, förståelse och färdigheter i datorspelsutveckling och de sociala fenomen som uppstår kring datorspel och datorspelande. Du lär dig även grunderna inom data- och systemvetenskap vilket hjälper dig att sätta in datorspelsutveckling i ett bredare perspektiv.

I programmet hanteras ämnesområden inom bild- och ljudhantering i spel, berättande, konceptutveckling, prototypframställning, dokumentering, spelanalys och projektledning.

Eftersom data- och systemvetenskap är grunden för programmet läser du genomgående programmering och systemutveckling som båda är användbara i all verksamhet inom IT.

Under utbildningen finns möjlighet till fördjupning inom spel- och level design, speltestning, spelanalys, programmeringsmönster i spelutveckling, spelbaserat lärande, 3D-rendering, 3D-modellering, animation, spelmotorer och människa-datorinteraktion (MDI).

Programmet avslutas med ett större examensarbete. Du har även möjlighet att göra praktik.

 

 • Programöversikt

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i kurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens namn.

  År 1

  Termin 1 (Ht)

  Introduktion till spelkonstruktion 7,5 hp
  På kursen diskuteras olika datorspelgenrer, och blandningar mellan dessa, avseende typiska belöningsmekanismer, spelhandlingskoncept och andra egenskaper. Kursen går igenom datorspelens historia och olika hårdvaruplattformar för spel. Du skapar ett mindre spel med hjälp av ett professionellt spelutvecklingsverktyg.

  Digital medieteknik 7,5 hp
  Kursen introducerar generella begrepp, metoder och verktyg för hantering av digitala medier inom bild, ljud och enklare animationer. Kursen introducerar även olika teorier kring upplevelser av bild och ljud. Genom praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och bearbeta digitala medieproduktioner.

  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

  Programmering 1 7,5 hp
  Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

  Termin 2 (Vt)

  Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
  På kursen skriver du en vetenskaplig uppsats, ungefär lika omfattande som ett examensarbete på kandidatnivå, utifrån en simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. Vi diskuterar akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I ditt examensarbete kommer du tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor som demonstreras i den här kursen.

  Speldesign 7,5 hp
  På kursen får du generera spelidéer i ett projektteam. Kursen går igenom att iterativt granska och utveckla formaliserade spelkoncept genom att dokumentera och presentera spelkoncepten under projektets olika faser, till exempel "two-pager" (game-chart), "ten-pager" och "Game Design Document (GDD)".

  Programmering 2 7,5 hp
  Kursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

  Mobil applikationsutveckling 7,5 hp
  Principer inom produktion av mobila applikationer varvas med områden som user experience, människa-datorinteraktion, grafiska gränssnitt och prototyputveckling för att gestalta interaktiv multimedia i mobilt format. I centrum står praktiska moment som rör produktion av (spel)applikationer till modern mobil utrustning och publicering och marknadsföring till sociala medier och online-butiker.

  År 2

  Termin 3 (Ht)

  3d-rendering 7,5 hp
  Kursen introducerar de fundamentala principerna av 3D-rendering för spel. Du introduceras även till gränssnitt och filosofin bakom 3D-modellering, UV-layout och texturering. Denna kurs inkluderar praktiskt arbete i nästa generations spelmotorer och användandet av ett modulärt arbetsflöde.

  Människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visar designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

  Databasmetodik 7,5 hp
  Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

  En av nedanstående två valbara kurser (1 x 7,5 hp):

  3d-modellering 7,5 hp
  Kursen ger en fördjupande praktisk och teoretisk kunskap om 3d-modellering med fokus på polygonmodellering. Vi går igenom begrepp som edge-loop, extrudering, texturering och skulptering. Du får också lära dig olika tillvägagångsätt för att skapa och optimera modeller för användande i realtid. Efter kursen kan du modellera och texturera hög- och lågpolygonkaraktärer och miljöer till spel och film.

  Programmering i C och C++ 7,5 hp
  Kursen lär ut en användbar delmängd av programmeringsspråket C/C++. Du får kunskap att läsa och förstå C/C++-kod, uttrycka lösningar på programmeringsproblem i C/ C++ och att kunna sätta dig in i och använda komponentbibliotek för C/C++.

  Termin 4 (Vt)

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

  En av två valbara kurser (1 x 7,5 hp):         

  Spelanalys 7,5 hp
  Kursen introducerar olika perspektiv av spel och spelande samt hur vi kan analysera spel utifrån dessa perspektiv. Kursen har en djup koppling till konceptet ”Meaningful play” och examineras genom en mindre essä författad i grupp och genom att skapa spelregler för ett spel.

  Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp
  Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program. Därför är det viktigt att programmerare kan använda dem och göra korrekta val. Kursen går igenom de algoritmer och datastrukturer som är vanligast och diskuterar deras för- och nackdelar. Kursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

  Obligatorisk kurs:

  Spelmekanik 15 hp
  På kursen genererar du spelidéer i ett projektteam. Kursen går igenom att iterativt granska och utveckla formaliserade logiska prototyper som är vanligt förekommande inom datorspel. Designanalys och fallstudier blandas med praktiska kreativa designmoment och prototypning i en spelmotor. Efter kursen kan du implementera vanligt förekommande spelmekaniker och vet skillnader mellan till exempel rigidbody-drivna och karaktärsdrivna kontrollers.

  År 3

  År 3
  Termin 5 (Ht)

  Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

  Spelbaserat lärande 7,5 hp
  Kursen skapar en helhetsbild av spelbaserat lärande genom att ingående praktiskt och teoretiskt följa principer för prototyputveckling för datorspel.

  Prototyputveckling för spel 7,5 hp
  Kursen ger dig en ingående praktisk och teoretisk kunskap om prototyputveckling för datorspel. Efter kursen kan du utvärdera design av datorspel genom prototyputveckling. Du kan också kommunicera och visualisera koncept utifrån färdiga spelidéer i form av en interaktiv och audiovisuell prototyp. Prototypen utvecklas i grupp, med fasta tidsramar och med design science som vetenskapligt ramverk i syfte att iterativt föreslå förbättringar av prototypen.

  Projektarbete i spelkonstruktion 15 hp
  Du får kunskap om och förståelse för helheten i utvecklingsprocessen av datorspel samtidigt som utrymme ska ges för specialisering inom valfritt spelutvecklingsrelaterat delområde. Du utvecklar dina färdigheter att i projektgrupp planera och producera en fungerande demo av ett datorspel från en egenskapad spelspecifikation.

  Termin 6 (Vt)

  Valbara kurser 15 hp ur kurspoolen (eller praktik 15 hp)
  Kurspoolen VT
  Kursen Parallell och distribuerad programmering 7,5 hp rekommenderas

  Parallell och distribuerad programmering 7,5 hp
  Kursen presenterar programspråkkonstruktioner för skapande av parallella respektive distribuerade program. Du lär dig att konstruera parallella och distribuerade program i ett eller flera lämpliga språk och redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom parallell respektive distribuerad programmering.

  Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)
  Information om praktik

  Examensarbete 15 hp
  Information om examensarbete

 • Mer information

  Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba med spelutveckling, men också med applikationsutveckling, programmering, interaktionsdesign eller simuleringar. Din framtida utmaning kan bli att utveckla spel för underhållnings-, konst- och reklamindustrin och för vård, hälsa eller utbildning. Programmet ger möjlighet till kunskap användbar för en mängd olika yrken inom media-, data- och IT-området. Efter examen kan du välja att studera vidare och ta forskningsförberedande masterexamen i data- och systemvetenskap.

 • Kontakt