Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer

Samhället står för många utmaningar. Miljöfrågor och vår koppling till globala processer är centrala att förstå och analysera. I kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer får du lära dig om nutida och historiska processer som formar vårt samhälle och utveckla din förmåga att analysera aktuella samhällsfrågor. Du kommer att kunna fördjupa dig i utmaningar som handlar om lokala och globala miljöförändringar, urbana miljöers utveckling och planering, social och etnisk segregering, migration, boende, genus, miljörättvisa, bevarande av kulturarv, och matförsörjning i ett globalt perspektiv.

På programmet lägger vi stor vikt vid metodträning, och du kommer att lära dig använda flera olika kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera samhällsfrågor i ett geografiskt perspektiv. Även digitala metoder såsom geografiska informationssystem (GIS) kommer hjälpa dig att förstå förhållanden i världen, i Sverige och lokalt. I samband med både kurser och fördjupande uppsatsarbeten kommer du få möjlighet att arbeta med fältstudier och åka på exkursioner för att bättre förstå regionala skillnader och rumsliga processer. Programmet innehåller två terminer där du fritt kan välja ämne att kombinera dina studier i kulturgeografi med. Under den avslutande terminen på programmet får du möjlighet att träna dig i tillämpad metod och genomföra ett uppdragsprojekt i samarbete med ett företag eller organisation som har behov av kulturgeografisk analytisk kompetens.

Under programmet kommer du möta lärare som är ledande forskare inom ett brett kulturgeografiskt fält och verksamma vid Stockholms universitet. Välkommen att studera kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer!