Förhållandet prosodi–morfologi


Tomas har på senare år studerat förhållandet mellan prosodi och morfologi, där han arbetar med en generell modell för hur ordbildning och i viss mån böjning styrs av prosodiska egenskaper hos morfemen. Modellen syftar till att ge en enhetlig och psykolingvistiskt rimlig beskrivning av hur inhemskt och främmande element i morfologin ibland samverkar, ibland hålls isär.

Projekt om svenskans prosodiska hierarki


Tillsammans med Sara Myrberg, som disputerade på en avhandling om svensk intonation här vid Stockholms universitet år 2010, har Tomas ett projekt hos Vetenskapsrådet som behandlar svenskans prosodiska hierarki. I detta projekt undersöks de olika nivåerna i den prosodiska strukturen (exempelvis prosodiskt ord, fonologisk fras och intonationsfras) och vilka fonologiska fenomen som kan motivera deras existens och hur de kan passas in i modeller med universalistiska anspråk.
Se även Svenskans prosodiska hierarki.

Relationen språk–versmetrik


Hans forskning behandlar också relationen mellan språk och versmetrik, där den teoretiska huvudfrågan gäller hur enskilda språks fonologier bestämmer vilka versmått som är gångbara på det språket. Inom detta projekt samarbetar Tomas med prof. Chris Golston, CSU Fresno, USA.

Monografi om svenskans fonologi


Tomas arbetar för närvarande med en monografi om svenskans fonologi på beställning av Oxford University Press.

Pågående avhandlingsarbete


Ett pågående avhandlingsarbete faller inom forskningsinriktningen fonologi. Martin Persson undersöker de fonologiska strukturella förändringar som äger rum vid dialektutjämning.