Gunilla Jansson. Foto: Johan Asplund
Gunilla Jansson. Foto: Johan Asplund

Sveriges befolkning blir äldre. En allt större andel av de äldre har inte svenska som första språk. Detsamma gäller många som arbetar och praktiserar inom vården. Vad betyder detta för äldreomsorgen som vårdmiljö och arbetsplats?

Projektet syftar till att öka kunskapen om en viktig del av dagens flerspråkiga Sverige. I projektet vill vi bidra till en fördjupad förståelse av de språkliga villkoren för vård och omsorg idag samt hur dessa avspeglas (eller inte) i utbildning av omsorgspersonal. Enligt Socialstyrelsen är utbildning den viktigaste frågan för att säkra god kvalitet i omsorgen om äldre.

Vi kommer att kritiskt undersöka hur omsorgsarbetare och elever i praktik med olika språkprofiler förbereds för och handskas med de utmaningar som den flerspråkiga arbetsplatsen innebär samt i vilken mån och hur flerspråkig kompetens utnyttjas och tas till vara. Det vill vi uppnå genom att studera återkommande och spontana möten mellan anställda, praktikanter och äldre vårdtagare.

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin
Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Läs mer: Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen (41 Kb)

Beviljade medel: 4 652 000 kr

Projektperiod: 2014–2016

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Professor Gunilla Jansson (Stockholms universitet)

Projektdeltagare: Professor Cecilia Wadensjö (Stockholms universitet), docent Charlotta Plejert (Linköpings universitet) samt en doktorandanställning (Linköpings universitet).