Forskning i fokus

Anna Vogel. Foto: Cecilia Bruzelius

Forskning i fokus: Andraspråksundervisning som utgår från kroppen

Anna Vogel vid Institutionen för svenska och flerspråkighet forskar tillsammans med Elżbieta Strzelecka (Mittuniversitetet) om hur andraspråksundervisning kan dra nytta av en språkvetenskaplig teori som utgår från kroppen. Projektet heter ILSA, som är en förkortning av InLärning av Spatiala uttryck i Andraspråksundervisning.

Gunilla Jansson. Foto: Johan Asplund

Forskning i fokus: Omsorg som språkarbete

Gunilla Jansson vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, forskar tillsammans med Zoe Nikolaidou (Södertörns högskola) och Anna-Malin Karlsson (Uppsala universitet), om villkoren för anställda med svenska som andraspråk på arbetsplatser inom äldreomsorgen.

Kontakt

D-huset

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post