Forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället uppmärksammar hur gravida och föräldrar till barn med hjärtfelsdiagnos hanterar de budskap som erbjuds i samtal och texter för att utveckla kunskap som de behöver. Lärsituationen är komplex eftersom den involverar många kommunikationsformer, aktörer och perspektiv.

Vi undersöker hur personer upplever kommunikationen med vården, hur de söker och värderar information och hur de utvecklar kunskap om hjärtfelet. Vi är också intresserade av hur de hanterar situationen, t.ex. hur de söker stöd i andras erfarenheter m.m. Vi intervjuar, följer med på vårdbesök, spelar in samtal (om alla parter vill det), analyserar texter och bilder som personerna tar del av eller själva lägger ut på exempelvis sociala medier.

Projektets huvudwebbplats:
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället

Projektledare: Anna-Malin Karlsson, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet

Projektdeltagare:

  • Theres Bellander, Institutionen för svenska och flerspråkighet
  • Mats Landqvist, Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola
  • Ulla Melander Marttala, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
  • Zoe Nikolaidou, Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bellander, Karlsson, Landqvist, Melander Marttala, Nikolaidou
Bellander, Karlsson, Landqvist, Melander Marttala, Nikolaidou