Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin
Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

En sådan textsamling möjliggör sökningar efter språkliga strukturer som utmärker inlärarspråk för ett urval av texter. Behovet av en sådan infrastruktur är uttalat inom flera områden inom andraspråksforskning: lexikonstudier behöver L2-material för att kunna besvara frågor om hur ordförrådet utvecklas, studier om syntax behöver material för att verifiera hypoteser från experimentella studier osv. För många andra språk finns sådana resurser, men de är en bristvara för svenskans del.

För att tillgodose bl.a. dessa behov syftar SweLL till att skapa en infrastruktur som består av:

  • en portal för datainsamling, både för import från filer och via online-övningar
  • verktyg för analys av inlärarspråk
  • en L2-korpus på ca 600 texter annoterade med bl.a. fel
  • sökmöjligheter för L2-material, såsom sökningar på behärskningsnivåer och grammatiska strukturer.
 
 
Mats Wirén Photo: C Stensson
Mats Wirén Photo: C Stensson

Projektet koordineras från Göteborg och leds av Elena Volodina (Göteborgs universitet).

  • Från Stockholms universitet medverkar Gunlög Sundberg (Institutionen för svenska och flerspråkighet) och
  • Mats Wirén (Institutionen för lingvistik).

Material och verktyg kommer att tillgängliggöras genom Språkbanken: SweLL – L2 infrastruktur