Studenter som sitter på rad i bänkar i klassrum.
Foto: Nikas Björling

Digital seminarieserie

Den inplanerade heldagskonferensen på temat: ”Språkets betydelse för högre studier och yrkesutövande” har flyttats fram till våren 2022 (se nedan). Istället anordnas en seminarieserie för personer som arbetar på svenska lärosäten med kompletterande utbildningar, dvs. inom universitet/högskola. (Konferensen har en bredare målgrupp seminarierna.)

Konferensen Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande, våren 2022

Konferensen vänder sig till dig som undervisar eller samordnar inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen (t.ex. lärare, läkare och andra yrkesgrupper) och/eller har ett särskilt intresse för frågor som rör språkanvändning och språkutveckling inom kompletterande utbildningar och/eller utländska akademikers möte med den svenska högskolemiljön och arbetsmarknaden.

Tre perspektiv på kompletterande utbildning

Innehållet under konferensdagen omfattar tre perspektiv på kompletterande utbildning. Ur programmet:

Del 1. Inför utbildningen

Vilka språkkrav för tillträde till utbildningen finns på olika lärosäten och vad avgör hur de utformas?

  • Huvudtalare: Universitetslektor Gunlög Sundberg. Rubrik: Språkbedömningar i kompletterande utbildningar – argument och motargument
  • Exempel från ett nivåplaceringsprov

Del 2. Under utbildningen

Vad händer när utländska akademiker möter den nya akademiska kontexten under utbildningstiden i Sverige och hur arbetar man med språket inom kompletterande utbildningar/olika yrkesinriktningar?

  • Huvudtalare: Filosofie doktor Annika Käck. Rubrik: Utländska lärares möte med en ny akademisk kontext, den svenska lärarutbildningen.
  • Korta presentationer med fokus på språket från ett antal kompletterande utbildningar på ett antal lärosäten.

Del 3. Efter utbildningen

Språkets betydelse för yrkesutövande – vad händer efter den kompletterande utbildningen?

  • Huvudtalare: Universitetslektor Aina Bigestans. Rubrik: Individen, arbetsplatsens gemenskaper och den fortsatta andraspråksutvecklingen.
  • Paneldiskussion.

Erfarenhetsutbyte

Under konferensen ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan samordnare, lärare, forskare och andra aktörer.

Konferensens övergripande syfte

Konferensens övergripande syfte är att ge lärosäten och berörda aktörer möjlighet att utbyta erfarenheter och blicka framåt kring arbetet med språkfrågorna för personer med utländsk examen som studerar inom en kompletterande utbildning vid ett lärosäte i Sverige.

Anmäl dig till den kostnadsfria konferensen

Begränsat antal platser – först till kvarn gäller. Anmäl dig via denna länk.

Konferensen är kostnadsfri.

Kontakt

Vendela Blomström och Susanna Malm.

Konferensen är ett samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet  och Sektionen för uppdragssamordning.

Välkommen!