Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
Lagerkransar

Utbildning på forskarnivå

Som forskarstudent (doktorand) hos oss tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får lära dig att tänka kritiskt och analytiskt och får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval. Dessutom får du en forskningsetisk medvetenhet. Vid institutionen forskar vi inom en rad områden, främst Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet.

För våra övriga ämnen, se deras webbplatser:

Forskarskolan

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2017/2018 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.

Kontakt: utbildning på forskarnivå

Nordiska språk
Se kontaktrutor nedan.

Tvåspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning

Översättningsvetenskap
Tolk- och översättarinstitutet

Administration utbildning på forskarnivå

Eva Engfeldt

Eva Engfeldt Foto: Pia Nordin

Administration för antagna doktorander. För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 662
Telefon: 08-16 35 30
E-post: eva.engfeldt@su.se

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Studierektor utbildning på forskarnivå

Docent Jan Svanlund

Jan Svanlund. Foto: Johan Asplund

Rum: D 568
Telefon: 08-16 43 09
Fax: 08-15 85 33
E-post: jan.svanlund@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Universitetsbiblioteket

Avhandling: Wordmall och att publicera

Doktors- och licentiatavhandlingar
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Högre seminarier och kollokvier
Bakom bokhyllan
Biblioteket
Forskningsdatabasen
Svensk mediedatabas
SU Play
Crosstalks
www.facebook.com/svefler
YouTube