Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
Lagerkransar

Utbildning på forskarnivå

Som forskarstudent (doktorand) hos oss tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt.  Du får lära dig att tänka kritiskt och analytiskt och får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval. Dessutom får du en forskningsetisk medvetenhet. Vid institutionen forskar vi inom en rad områden, främst Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet.

För våra övriga ämnen, se deras webbplatser:

For PhD students: Bilingualism from an educational perspective, 7.5 credits

The course Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv/Bilingualism from an educational perspective will be taught in term C–D for PhD students along with the Master course (CT8040), starting in November. Lecturer is Professor Christopher Stroud, Centre for Research on Bilingualism.

Forskarskolan

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2016/2017 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.

Våra doktorander

Under de senaste 15 åren har fler än 30 doktorander disputerat hos oss i nordiska språk. Hos Centrum för tvåspråkighetsforskning är det ca 20 disputerade. Tolk- och översättarinstitutet har sina första doktorander just nu.

Utbildningsinformation hos Centret och TÖI

Kontakt: utbildning på forskarnivå

Nordiska språk
Se kontaktrutor nedan.

Tvåspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning

Översättningsvetenskap
Tolk- och översättarinstitutet

Administration utbildning på forskarnivå

Eva Engfeldt

Eva Engfeldt Foto: Pia Nordin

Administration för antagna doktorander. För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 662
Telefon: 08-16 35 30
E-post: eva.engfeldt@su.se

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Studierektor utbildning på forskarnivå

Docent Jan Svanlund

Jan Svanlund. Foto: Johan Asplund

Rum: D 568
Telefon: 08-16 43 09
Fax: 08-15 85 33
E-post: jan.svanlund@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter

Promotion för doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Biblioteket
Forskningsdatabasen