Persson, Martin

Martin Persson

Doktorand, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Aktuellt avhandlingsarbete

The Phonology of Dialect Erosion

Forskningsintressen

Segmentell fonologi, dialektologi, språkhistoria, runologi, färöiska.

Om min forskning

I min forskning intresserar jag mig för vad som händer med de traditionella dialekternas uttal när de anpassas i riktning mot standardsvenskan.

Det är sällan så att man i till exempel Skåne börjar prata precis som i Mälardalen; snarare blir resultatet ett slags kompromiss.

Denna process styrs snarare av underliggande, fonematiska strukturer än av hur ljuden faktiskt realiseras.

Martin Persson. Foto: Johan Asplund

Dör dialekterna ut? Hur 'ʁåjb' blev 'ʁep'

Martin Persson, doktorand i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, forskar om hur uttalet i de skånska dialekterna i Göinge och på Österlen har förändrats sedan början av 1900-talet. Genom att jämföra nutida inspelningar med dåtida nedtecknade beskrivningar kan han konstatera att de utpräglade dialekterna på landsbygden jämnas ut och närmar sig riksspråket – och att ett slags tredje dialekt därmed uppstår.

Doktorand

Martin Persson

Martin Persson. FOto: Johan Asplund

Rum: D 361
Telefon: 08-16 25 79
Fax: 08-15 85 33
E-post: martin.persson@su.se
Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/persson_martin

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter

Promotion för doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Biblioteket
Forskningsdatabasen