Webbinarium i Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/68164050796

Om Zoom.

Abstract

Siden begynnelsen av 1990-tallet har interessen for forskning på det fagfeltet som på engelsk kalles «literacy», økt betydelig i det internasjonale vitenskapssamfunnet. Begrepet «literacy» dekker forskningsområder som studiet av skrift/skriftspråk og skriftkultur, og hvordan bruken av skrift/skriftspråk og skriftkultur påvirker menneskers intellektuelle utvikling (eller «dannelse/bildning») og utviklingen av samfunn og samfunnsinstitusjoner. Internasjonalt forankrede kunnskapsreformer der det å skrive og lese forstås som kritisk for læring, har  bidratt til en omfattende forskning på lesing og skriving, ikke minst i de nordiske landene. Samtidig, i land som Sverige og Norge har interessen for studiet av skriftbruk og skriftkultur vært ledsaget av en interesse for hvordan disse landenes demokratiske og politiske utvikling kan forstås i lyset av den skriftkulturelle utviklingen, og for hvordan samfunnsgruppers deltakelse i og innflytelse på det demokratiske arbeidet har vært avhengig av tilgangen på skriftkulturelle ressurser.

I foredraget presenterer jeg ulike paradigmer i internasjonal literacy-forskning. Jeg diskuterer deretter en rekke viktige svenske og norske synkrone og diakrone bidrag til denne skriftkulturelt orienterte forskningen. Foredraget avsluttes med noen forslag til ny nordisk forskning innenfor fagfeltet.