Se antagning.se.

Se även universitetets webb: Viktiga datum