Doktorand i nordiska språk

Som doktorand i nordiska språk inriktar du dig på svenska, historisk nordistik eller svenska som andraspråk. Centrala forskningsområden i svenska är språkbruket i samhälle, skola och arbetsliv, samt det svenska språksystemet. Forskningen inom historisk nordistik har både text- och strukturperspektiv. Forskningen i svenska som andraspråk beaktar både inlärning och språkbruk ur ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv.

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webbplats: Doktorand i nordiska språk

Sista ansökningsdag: 2019-04-15

Ref.nr: SU FV-0940-19

 

Doktorand i nordiska språk, inriktning mot svenska som andraspråk

Institutionen utlyser nu en anställning som doktorand i nordiska språk inom forskningsområdet svenska som andraspråk. Forskning i svenska som andraspråk beaktar både inlärning och språkbruk ur ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv.

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webbplats:
Doktorand i nordiska språk, inriktning mot svenska som andraspråk

Sista ansökningsdag: 2019-04-15

Ref.nr: SU FV-0938-19

 

Doktorand i nordiska språk, tema Rumslighet och plats i modern humaniora

Institutionen utlyser nu en anställning som doktorand i nordiska språk som är knuten till temat Rumslighet och plats i modern humaniora, inom ramen för humanistiska fakultetens forskarskola. Det innebär att doktoranden kommer att följa samtliga kurser inom temat Rumslighet och plats i modern humaniora. För en närmare beskrivning av temat, se Rumslighet och plats i modern humaniora — Space and Place in the Humanities.

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webbplats:
Doktorand i nordiska språk, tema Rumslighet och plats i modern humaniora

Sista ansökningsdag: 2019-04-15

Ref.nr: SU FV-0939-19