Styrelseklubba
Foto: Pia Nordin

Möten, kallelser och protokoll

Institutionsstyrelsen sammanträder den första onsdagen i varje månad.

Kallelser och protokoll (kopior) sätts upp på en anslagstavla på plan D6. Dekanen för Humanistiska fakulteten får protokollet för kännedom.

 

Institutionsstyrelsens ledamöter

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), sex representanter för lärarna, två representanter för teknisk och administrativ personal samt tre representanter för studenterna (en från forskarutbildningen och två från grundutbildningen). 

Institutionsstyrelsen är utsedd 1 januari 2015—31 december 2017.

Ordförande

 • Universitetslektor Gunlög Sundberg, prefekt

Vice ordförande

 • Docent Jan Pedersen, stf prefekt

 

Lärarrepresentanter

Ordinarie

 • Universitetslektor Natalia Ganuza
 • Docent Yvonne Lindqvist (tjl.)
 • Adjunkt Peter Lundkvist
 • Universitetslektor Ulf Norberg
 • Professor Catrin Norrby
 • Universitetslektor Maria Wingstedt (tjl.)

Suppleanter

 • Professor Niclas Abrahamsson
 • Universitetsadjunkt Vendela Blomström
 • Professor Cecilia Falk
 • Professor Cecilia Wadensjö

 

Administrativ personal

Ordinarie

 • Studievägledare Britt Arvidsson
 • Administrativ studierektor Yvonne Carlsson

Suppleant

 • Studievägledare Cathrine Ottosson (tjl.)

 

Studeranderepresentanter

Ordinarie

 • Doktorand Fredrik Valdeson
 • Martin Nordström
 • Vakant

Suppleanter

 • Doktorand Elisabeth Geiger Poignant
 • Doktorand Gunnar Norrman 
 • Vakant

 

Protokollförare (ej ledamot)

Bitr. studierektor Ghada Najem