I dag:

  • undervisar jag i lärarutbildningen
  • leder högre seminariet tillsammans med Cecilia Falk
  • handleder ett par doktorander
  • ingår ledningsgruppen för forskarskolan i läs- och skrivutveckling.

Under 1980-talet och 1990-talet var jag i flera perioder föreståndare för Språkkonsultlinjen.