Handledare för:

  • licentiat Nils Larsson (Ett möte mellan två skrivkulturer: Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande)(från 2008 – avslutat uppdrag p.g.a. föräldraledighet), framlagd 2011, Stockholms universitet. Docent Gunilla Jansson, biträdande handledare.

 

Biträdande handledare för:

  • Jessica Tellegård (från 2014 –, Stockholms universitet, pågående).
  • Daroon Yassin (från 2013 – Örebro universitet – pågående. Professor Per Ledin huvudhandledare.
  • Olle Poignant (från 2008 – avslutat uppdrag p.g.a. föräldraledighet), pågående. Docent Gunilla Jansson huvudhandledare.
  • licentiat Eva Nilson (Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan  - innehåll och begränsningar) (från 2008 – avslutat uppdrag p.g.a. föräldraledighet), framlagd 2012, Stockholms universitet. Docent Gunilla Molloy huvudhandledare.
  • Mats Landqvist (Förhandlares kommunikativa kompetens), Humanistiska institutionen, Örebro universitet, (från 2004 – disputation 2006). Professor Per Ledin, huvudhandledare.
  • Jenny Nilsson (Adverb i interaktion), Institutionen för svenska språket, Göteborg universitet (från 2003 – disputation 2005). Professor Lars-Gunnar Andersson, huvudhandledare, professor Elisabeth Engdahl, biträdande handledare.