Handledare inom verksamhetsförlagd utbildning

Här hittar du information om handledarkurser för dig som ska handleda lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). För dig som redan är handledare finns information om och schema till alla institutionens VFU-kurser inom förskollärarprogram och grundlärarprogrammet - fritidshem.

 

Att handleda lärarstudenter under VFU

Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans-, fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling.

Läs mer om vad handledaruppdraget innebär

I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling använder Stockholms universitet sig av matrisen ”Från novis till professionell”. Matrisen bildar underlag för samtal om och bedömning av studentens professionsutveckling.

Professionsutvecklingsmatris - Från novis till professionell

 

För dig som vill lära dig att handleda studenter inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuder vi kursen:

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem (UB457F), 7,5 hp

Kursen ges på kvartsfart (25%), på distans, dagtid under en termin. Kursen startar endast på vårterminer och du söker den från och med 15 september till och med 15 oktober.

 

För dig som vill lära dig att handleda förskollärarstudenter i förskolans verksamhet erbjuder vi kursen:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan (UB315F), 7,5 hp

Kursen ges på kvartsfart (25%) under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

Ansökningsperiod är till vårtermin:

15 september - 15 oktober

Ansökning till hösttermin:

15 mars - 15 april.

 

För att du som handledare ska kunna utföra ett bra och givande uppdrag i att möta din student under VFU-kursen bjuder vi in dig att tillsammans med din student delta vid VFU-kursens introduktionsseminarier. I vissa kurser ges en särskild kursintroduktion riktad enbart till dig som handledare med fokus på handledning och bedömning i VFU.

Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för både handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj.

Seminarierna ges via e-mötesverktyget Zoom om inget annat har meddelats via VFU-portföljen.

VFU-kursintroduktioner höstterminen 2021

Förskollärarprogrammet

VFU 1 (UB10VY): Möte med handledare bjuds in senare
VFU 2 (UB20VY): 17/11, kl. 9-12 Introduktionsseminarium
VFU 3 (UB34VY): 6/10, kl. 9-12 Introduktionsseminarium
VFU 3 (UB34VY): 18/10, kl. 13-15 Introduktionsseminarium (VFU-kurs inom den engelska terminen)
VFU 4 (UB42VY): 2/12, kl. 9-11 Introduktionsseminarium
VFU 5 (UB62VY): 4/10, kl. 9-12 Introduktionsseminarium

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

VFU 1 (UB05VZ): 14/10 kl. 8.30-11.30 Introduktion för handledare.
VFU 1 (UB05VZ): 20/10, kl. 8.30-11.30 Intro för studenter endast.
VFU 2 (UB08VZ): 11/11, kl. 9.00-12.00 Introduktionsseminarium för både handledare och studenter.
VFU 2 (UB08VZ): 22/11, kl. 8.30-11.30 Workshop om de förväntade studieresultaten för handledare.
VFU 4 (UB07VZ): 1/11, kl. 9.00-12.00 Introduktionsseminarium för både handledare och studenter.
VFU 4 (UB07VZ): 10/12, kl. 9-11 Föreläsning och samtal om kvalitet i fritidshem för både handledare och studenter (12 för studenter).
VFU 4 (UB07VZ): 17/12, kl. 8.30-11.30 Workshop om bedömning för handledare.

Förskollärarprogrammet inom ULV - utländska lärares vidareutbildning

VFU 1 (UB37UU): 1/11, kl. 9-12 Introduktionsseminarium för studenter och handledare.
VFU 3 (UB28UU): 11/10, kl. 9-10 Förinspelat introduktionsseminarium.
VFU 4 (UB29UU): 13/12, kl. 9-12 alt 13–16 Introduktionsseminarium.

 

Den 19 oktober är alla VFU-handledare varmt välkomna till en digital konferens med intressanta föreläsningar kring senaste forskningen inom förskoleområdet. Du får också delta i givande workshops kring hur du kan jobba med handledning och bedömning i VFU-kurser.
Konferensen anordnas av Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) vid institutionen.

Du får möta några av våra forskare som föreläser på olika teman:

Petra Petersen: Delaktighet och digitala resurser: Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden

Annelie Fredricson: Barnträdgårdens didaktik: Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i tidsskriften Barnträdgården
 
Inbjudan med anmälningslänk kommer skickas ut under hösten.

 

Du kan hitta ett schema för varje VFU-kurs inom respektive program via VFU-portalen. När du är inne i portalen söker du ut rätt schema genom att välja lärosäte, program och termin. Du kan sedan klicka på respektive kurs du är intressrad av och läsa mer information samt se länk till kursplanen för kursen. Du kan även skriva ut schemat i textformat.

Hitta schema för VFU-kurser via VFU-portalen

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ger följande program med VFU-kurser:

Förskollärarprogrammet (programkod: LFÖRY)

Utländska lärares vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning (programkod: ULVFL)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (programkod:LGFRY).

 

Du som är VFU-samordnare i en kommun eller stadsdel hittar bland annat kontaktuppgifter till VFU-funktioner på Stockholms universitet och till programanvariga lärare samt lathund för handledning, studiegångar i programmen via Information och material för dig som är VFU-samordnare.

Kontakt

Om du har övergripande frågor om VFU kontakta VFU-ansvarig studierektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som har en koordinerande och samordnande funktion.

Studierektor för VFU
På denna sida