Tjärnö, Foto: Nannie Persson

 

Tovetorp

Stationen besöks av flera hundra studenter varje år. Främst av studenter som studerar biologi vid Stockholms universitet. Studier av djurs beteenden, ekologi samt botaniska studier har genomförts. Cyklar gör du bäst via Gnesta dit det även går pendeltåg. Det är ca: 20 km från Gnesta till Tovetorp. Så här kör du bil till Tovetorp: 


 

Karta till Tovetorp

 

Askö

Askö fältstation drivs av Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF), och här bedrivs forskning och undervisning från ett flertal universitet och högskolor. Askö ligger i ett av de minst påverkade kustområdena längs hela ostkusten, och dessutom ett av de mest välundersökta havsområdena i världen. Sedan 1970-talet fungerar Askö som refernsområde för nationella och internationella.

Tjärnö

Tjärnö marinbiologiska laboratorium ligger i närheten av Kosterfjorden på Västkusten och är en del av Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. Här lever djur karakteristiska för oceaniska kontinentalsluttningarna. Det finns ca 6000 marina arter inom Kosterområdet. Drygt 200 av dessa är nationellt unika för området. I Kosters skärgård finns också en stor population av knubbsälar (Källa loven.gu.se).