Anledningar att välja masterprogrammet i genetisk och molekylär växtbiologi

  • Flexibilitet att utveckla ditt eget program enligt dina karriärmål
  • Möjlighet att utvecka ett internationellt kontaktnätverk

Programmets struktur

Två år heltidsstudier, 120hp, ger en master i genetisk och molekylär växtbiologi

Programmet är ett samarbete mellan tre svenska universitet i världsklass, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Du kommer att lära dig om mekanismer som styr planttillväxt och utveckling, få förståelse för genetisk mångfald och kunskap om växtförädling, samt lära dig om växters interaktioner med mikrober, insekter och miljö. Inom programmet får du utöver de obligatoriska kurser också välja valbara och valfria kurser.

Första året

Höst Vår
Genetisk och molekylär växtbiologi (Uppsala)  Molekylära växt-mikrobinteraktioner
Växternas mångfald och förädling (SLU) Valbara och valfria kurser

 

Andra året

Höst Vår  
Valbara och valfria kurser och/eller examensarbete Examensarbete                                        

 

Examensarbeten görs i en forskningsgrupp vid institutionen för ekologi, miljö och botanik. Det finns ockå möjligheten att göra sitt examensarbete externt, vid ett annat forskningsinstitut eller företag.

Exempel på examensarbeten

  • Optimization of hairy root transformation by Agrobacterium rhizogenes in Datisca glomerata and investigation on the promoter::reporter activity in hairy roots and nodules
  • Role of steroid glycoalkaloids in the physiology of Phytophtora infestans
  • Accumulation and Speciation of Inorganic Arsenic in Lactuca sativa

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet är förberedande för doktorandstudier inom växtbiologi, ekologi, växtförädling eller bioteknologi. Programmet öppnar också upp karriärmöjligheter inom myndigheter eller statliga verk, inom skogsbruk, jordbruk, konsultjobb eller växtodling och bevarande. Flexibiliteten i programmet ger dig möjligheten att själv välja kurser som ger dig de färdigheter du behöver för att vara relevant till den arbetsmarkand du önskar, inom sverige eller internationellt.

Behörighetskrav

Masterprogrammet i genetisk och molekylär växtbiologi kräver en gedigen bakgrund inom biologi och en grundläggande förståelse inom biokemi, molekylärbilogi och växtfysiologi. Ett års heltidsstudier i biologi krävs, samt en termin biokemi, molekylärbiologi och växtfysiologi.

Vi ser fram emot din ansökan!