Masterarbete

Masterarbete

Vi erbjuder examensarbete på masternivånivå i alla av institutionens fem forskningsämnen: ekotoxikologi, marin ekologi, växtekologi, växtfysiologi och växtsystematik. Ta kontakt med respektive studierektor:

Barbro Axelius (växtsystematik)
Sara Rydberg (växtfysiologi)
Kristoffer Hylander (växtekologi/ekologi)
Michael Tedengren (marin ekologi och ekotoxikologi)

Spindel

Do you like spiders?

Master degree project - for both ecologists and molecular biologists

Lina Mtwana

MSc Thesis Projects within the Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN)

IPSN is an international, collaborative research project on seagrass biodiversity, small-scale fisheries & food security.

Microtubule organization

Plant vascular conduit formation

Master's thesis project in Molecular Plant Phsyiology.

Lignin-reduced mutant

Lignin formation in plant vascular system

Master's thesis project in Molecular Plant Physiology.

Frankia

Examensarbete/MSc thesis project

Establish a nitrogen-fixing Frankia strain as endophyte in non-actinorhizal plants

Frankia host

Examensarbete/MSc thesis project

Establish a sterile infection system for the actinorhizal plant Datisca glomerata: how does the microsymbiont sporulate?

Distachyamale

Masterarbete i växtsystematik

Intresserad av att göra masterarbete i växtsystematik?

Kontakt

Institutionen för biologisk utbildning (BIG) administrerar institutionens kurser. Mer information om program och kurser finns på deras hemsida www.big.su.se

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen
Mats Björk

Studierektorer
Barbro Axelius (växtsystematik och floristik)
Sara Rydberg (växtfysiologi)
Kristoffer Hylander och Michael Tedengren (ekologi)

Sök program & kurser vid Stockholms universitet:

Sök program och kurser

Student-/medarbetarportal:

Mitt universitet