Konferenser

European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling

International Symposium and book launch at Stockholm university 3-4 December 2018.

NOFA7 bild

NOFA7 Abstract submission is now open!

Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects takes place at Stockholm University, 13-15 May, ​2019.

Konferensen “Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning" (NEÄL)

16-17 november 2016 arrangeras NEÄL-konferensen i Stockholm som ett samarbete mellan Konstfack och HSD, Stockholms universitet. Målet är att ha forskningsbaserade sessioner där alla som arbetar med (eller är intresserade av) estetiska ämnen och verksamheter i lärarutbildning är välkomna.


Professor, religionsdidaktik
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Professor, praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning
Inger Eriksson
inger.eriksson@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning samhällsvetenskap
Cecilia Lundholm
cecilia.lundholm@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik
Maria Olson
maria.olson@hsd.su.se

Professor, ämnesdidaktik inriktning religion
Geir Skeie
geir.skeie@hsd.su.se

Professor, drama med didaktisk inriktning
Eva Österlind
eva.osterlind@hsd.su.se


Ordförande, forskningsberedningen
Jenny Berglund
jenny.berglund@hsd.su.se

Studierektor, forskarutbildning
Kristina Lanå
kristina.lana@hsd.su.se

SÖK I DIVA

Sök i DiVA

SÖK I FORSKNINGSDATABASEN

Sök i forskningsdatabasen