Kraft, form, transformationer 

Fenomenet krigslek berör många områden såsom exempelvis: maskulinitet, sociologi, psykologi, didaktik och barnkultur. Tidigare forskning har i stor utsträckning intresserat sig för hur barns aggressivitet påverkas av att leka krig, om krigsleken normaliserar våld eller om det kan finnas positiva kognitiva, kommunikativa och sociala aspekter av att leka krig. Ebba Theorells studie undersöker, konceptualiserar och beskriver vad små barn uppfinner för nya tecken och estetiska dimensioner i deras fysiska krigslek. 

Läsare är Camilla Damkjaer vid Stockholms konstnärliga högskola och Robert Lecusay vid Södertörns högskola.

Läs mer om Ebba Theorells doktorandprojekt: profilsida