Professor Anja Kraus och lektor Lisa Öhman presenterar sin forskning.

Under seminariet ska också de estetiska forskningsseminariernas utveckling diskuteras.