Introduktion för lärarstudenter - börjar i Aula Magna

Karta Aula Magna och Vivi Täckholmsalen (727 Kb)

Kl. 10.00 - 11.30

Förmiddagen börjar med en gemensam introduktion för alla lärarstudenter - den bjuder på moderatorer av de välkända poddarna Anna och Philip, ministerbesök och viktig information för dig somska  bli  lärarstudent vid Stockholms univerisitet.

Förmiddagens program hittar du här.

 

Programspecifik introduktion för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Sal: Vivi Täckholmsalen. Karta Aula Magna och Vivi Täckholmsalen (727 Kb)

Kl. 12.30 - 14.30

•Studenterna hälsas välkomna
•Föreläsning om läraryrket
•Programansvarig och studievägledare presenterar sig
•Information om utlandsstudier och lika rättigheter
•Studentrådet m.fl presenterar sig                 
•Information om programmet inklusive VFU
•Frågor
•Avslutning