Programspecifik introduktion för ämneslärarstudenter vid HSD, fredag 17/1 kl 9.30 – 12.00

Kl. 9.30 – 9.35  Välkomnande av HSD:s prefekt Ulrika von Schantz 

Kl. 9.35 – 9.50 Programansvarig presenterar Ämneslärarprogrammet vid Stockholms universitet –  biträdande prefekt och studierektor Per Fransson

Kl. 9.50 – 10.20 Presentationer av ämneslärarstudenternas förstaämne av ämnesrepresentanter för historia och religionskunskap

Kl. 10.20 – 10.30 Stockholm studenters idrottsförening, Studiebevakare Lärarutbildningen

Kl. 10.30 – 10.40 PAUS

Kl. 10.40 – 11.05 Vad är ämnesdidaktik? - Samtal mellan ämnesdidaktiker: Maja Torres Madzar, Niclas Runebou, Steven Dahl

Kl 11.05– 11.20 Vad är VFU? – Gunilla Granath Zillén

Kl. 11.20 – 11.40 Forskarföreläsning med en religionsdidaktiker - professor Jenny Berglund

11.40 – 11.50 Studievägledningen presenterar sig – Johanna Fryksmark

11.50 – 12.00 Tid för frågor

13-14:30 Introduktion för nya studenter vid SU i Aula Magna

Läs mer här