Konferensen är kostnadsfri och sker digitalt.

Har du aldrig tidigare använt e-mötesverktyget Zoom kan du med fördel testa att skapa ett konto dagarna före konferensen.

Book of Abstracts

Book of Abstracts DiS 2020 (199 Kb)

Anmälan
Stängde 20/10.

Zoom-länkar

Länk till inledningen kl 13.15: 

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66722190257

Länkar till Zoom-rummen har skickats ut till anmälda den 21/10 från info@hsd.su.se

Program för torsdag 22 okt kl 13.00 - 16.30
 

13.00 - 13.15 Inledning, Eva Österlind
13.15 – 15.40 Paperpresentationer enligt schema i tre parallella Zoom-rum
15.50 – 16.30 Sammanfattning och reflektion i helgrupp

Zoomrum #1 Drama i undervisningen – skolutveckling och lärarutbildning 

Samordnare: Eva Österlindeva.osterlind@hsd.su.se

Samtliga presentationer och diskussioner i detta rum sker på engelska. 

(All presentations and discussions in Zoom Room #1 are held in English)

13.15–13.55 Anneli Einarsson: Drama som ekoton i skolans ekosystem – om gränser, spänningar och mångfald i ett pedagogiskt perspektiv. En studie av ett samarbetsprojekt för skolutveckling.
 
14.00–14.40 Eva Göksel: Drama in language teaching: A Swiss experiment. A study of student teachers’ drama practice in primary schools. Presentation in English.

15.00–15.40 Eva Hallgren: Tidsresor via zoom– erfarenheter från lärarutbildningen. Presentationen handlar om lärarstudenters upplevelser av att delta i processdrama på distans.

Zoomrum #2 Drama för hållbarhet och transformation

Samordnare: Julia Friesjulia.fries@hsd.su.se


13.15–13.55 Anna Lehtonen: Drama as an interconnected way of knowing for climate change education. Presentationen bygger på ett pågående avhandlingsarbete.

14.00–14.40 Kerstin Bragby: ”Jag och inget jag” i ett föränderligt sammanhang – överförbara färdigheter genom drama i utmanande tider. Presentationen bygger på en doktorsavhandling.

15.00–15.40 Julia Fries: Clownen som förändringsagent – i ekonomin och akademin. Presentationen bygger på ett pågående avhandlingsarbete.

 

Zoomrum # 3 Drama och teater – ämnesinnehåll och pedagogens roll

Samordnare: Elsa Szatekelsa.szatek@hsd.su.se


13.15 – 13.55 Martin Göthberg: Att undervisa i teater. Presentation av en antologi. (Ahlstrand, P., & Remfeldt, J. (Red.), Studentlitteratur 2020)  

14.00 – 14.40 Anna Johansson: Att hitta på teater tillsammans - Innebörden av ett ämneskunnande i teaterskapande. Presentation av ett pågående avhandlingsprojekt.

15.00 – 15.40 Sofia Cedervall: Dramapedagogen i samverkan – brobyggare eller gränsvakt? Presentationen bygger på en doktorsavhandling.