Nyfiken på dramaforskning? Välkommen till DiS 24-25 oktober 2019!

Konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS) genomförs årligen för att erbjuda aktiva dramaforskare en mötesplats och för att presentera aktuell svensk dramaforskning för en bredare publik. Detta år utvidgar vi konferensen med key note speaker Professor Helen Nicholson från England samt flera  internationella forskare och workshopledare.

Konferensen är kostnadsfri. Platsen är Stockholms universitet. 

Anmäl dig senast den 23/10 enkelt via länken: Anmälan till DiS.

Ladda ner årets abstrakt Abstract DiS 2019 (233 Kb) .

Så här hittar du till konferensen. Kolla kartan och följ den blåa pilen för att hitta till HSD här

Kolla programmet längst ner på sidan!

Alla intresserade är varmt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramaforskning i Sverige 2019: Konferensprogram

Thursday 24th of October

 

  Room P 216  Room P 232  Room P 224 

14:00-14:15

14:15-15:15

DiS 2019 Welcome! Professor Eva Österlind                         

Key note 
Professor Helen Nicholson: Creativity, Creative learning and the Arts – Challenge or Opportunity?

   
15:15-15:45 Coffee break    
15:45-17:15

Paper presentations (Eng)
Katrine Heggstad: When the unforseen is constant – About ritual in meeting people living with dementia

Eva Göcksel: Incorporating drama in teacher education across the curriculum


Mette Bøe Lyngstad: Prejudice and stigmatization – Storytelling with drug addicts in a project called Dreamcatchers

Paper presentationer (Swe)
Eva Jacquet: Att agera deckare för att läsa deckare i ett en-till-en-klassrum. Globala lässammanhang och lokala skolinitierade literacypraktiker  

Eva Bjørg Antonsen & Ingrid Femdal: Èn studie belyst gjennom to metoder. Bruk av feltstudie og fokusgruppeintervju i dramaforskning

Eva Hallgren & Eva Österlind: Drama i SO-undervisningen - lärare och dramapedagog i samverkan?


 

Rundabords-samtal (Swe)
Petra LundbergBouquelon:
Erfarenhetsbaserad undervisning – ett kritiskt samtal
18:00 Dinner together     

 

Friday 25th of October

 

Room P 216

Room P 232

Room P 224

9.00-10.30

Paper presentations (Eng)

Susanne Rosén: Drama and equity in education

Sisi Zheng: Applying drama as a learning/teaching method in primary schools in Shanghai

Anna Lehtonen: Drama as an interconnecting approach for climate change education
 

Paper presentations (Swe)

Margret Lepp, Linda Berg, Susanna Höglund & Stina Larsson: Lärande med drama om konflikthantering i sjuksköterskeutbildning 

Sofia Cedervall: Dramapedagogers Praxisgemenskap. Ett försök att beskriva en unik yrkesgrupps intresse, kultur, verksamhet, tradition, kunskap och repertoar

Kerstin Bragby: Att kultivera en transformativ agens genom drama – i dialog med nya föreställningar om ett hållbarare utbildningssystem

 

Workshop (Eng)

Sandra Beer: Workshop on chorus and movement 
 

10:30-11:00 Coffee break    
11:00-12:00

Paperpresentations (Eng + Swe)
Eva Österlind: Drama workshop for learning – how does it work? 

Elsa Szatek: Dramarummet som heterotopi

Paperpresentations (Swe)

Anna Johansson
”Man tar nå't av allas idéer och gör något av det” – Video- och samtalsanalys (CA) i en studie om barns teaterskapande på en kulturskola

Kerstin Grip: Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv – en enkätundersökning
 

Workshop (Eng)

Eva Göcksel: Drama in teacher education for language teaching
 

12.00-12.45

Round table discussions

Rundabords-samtal:

Nordic Drama Researchers – How to strengthen our community?

Conference team

Empty space! 
(Open for other topics. We welcome suggestions!)

Rundabords-samtal:

Estetisk verskamhet i gymnasieskolan

Martin Lange och Marie Umerkajeff

12.45-13.00

Conference closure

Thank you all!