Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar.

Maria Eriksson 

Maria Eriksson i helkropp.
Maria Eriksson försvarar sin avhandling 20.9.2019.


Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar.

Om disputationen:

Opponent är professor Helene Illeris, Department of Visual Arts and Drama, University of Agder, Norway. 

Betygsledamöter är Ann-Carita Evaldsson, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Patrik Steorn, docent vid IKE, Stockholms universitet samt chef för Thielska galleriet, Maria (Mia) Österlund, docent vid Institutionen för litteraturvetenskap, Åbo Akademi. Anja Kraus, professor vid HSD, Stockholms universitet är reserv.

Ordförande är Eva Österlind, professor vid HSD, Stockholms universitet.

Efterföljande mingel är i HSD:s kök på plan 3 vid Svante Arrhenius väg 20 A (Arrheniuslaboratorierna hus P, våning 3).


Hitta till Vivvi Täckholm-salen