Lära historia genom källor: Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymanasieskolan

Patrik Johansson svartvit

Om avhandlingen:

Avhandling för avläggande av doktorsexamen i De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, med inriktningen De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Opponent är Ingmarie Danielsson Malmros, universitetslektor vid Malmö universitet. I betygsnämnden sitter Angelika Kullberg, docent vid Göteborgs universitet, Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent vid Stockholms universitet, och Heidi Eskelund Knudsen, lektor historiedidaktik vid Aarhus Universitet. Ordförande är Maria Olsson, professor vid HSD, SU

Patrik Johansson försvarar sin avhandling den 11 oktober.

Efterföljande mingel är i HSD:s kök på plan 3 vid Svante Arrhenius väg 20 A (Arrheniuslaboratorierna hus P, våning 3).